ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании


        ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА НАРОДНАЙ АДУКАЦЫI 
             БЕЛАРУСКАЙ ССР
            25 мая 1992 г. № 131

 АБ СУАДНОСIНАХ ВЫВУЧАЕМЫХ ЗАМЕЖНЫХ МОЎ
 У АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛАХ РЭСПУБЛIКI

   У апошнiя гады ў рэспублiцы склалася супярэчлiвая сiтуацыя з
суадносiнамi  вывучаемых у школах замежных моў, якая патрабуе
вырашэння.
   Упраўленнi i аддзелы народнай адукацыi на месцах у сваёй
дзейнасцi па арганiзацыi  вывучэння  замежных  моў  кiравалiся
ўстаноўленымi  Мiнiстэрствам асветы БССР у 1963 i 1974 гадах
суадносiнамi замежных моў: англiйскую мову павiнны былi вывучаць 50%
вучняў, французскую - 20%, нямецкую - 20%, iспанскую - 10%. З улiкам
гэтых суадносiн ажыццяўляецца  падрыхтоўка  кадраў  настаўнiкаў
замежнай мовы, фармiраванне заказаў на падручнiкi i iншыя кампаненты
навучальна-метадычных комплексаў па прадмету. Вызначэнне вывучаемай
замежнай мовы для кожнай канкрэтнай школы з`яўлялася прэрагатывай
мясцовых органаў i ажыццяўлялася, як правiла, з улiкам жадання
бацькоў, вучняў i агульнадзяржаўных iнтарэсаў.
   У апошнiя гады ўзрос попыт на вывучэнне ў школе англiйскай
мовы. Вызначылася тэндэнцыя ўвядзення вывучэння ў школах замест
выкладаемых у iх нямецкай, французскай i iспанскай моў выключна
англiйскай  мовы.  Такое  ўвядзенне, як правiла, ажыццяўляецца
непасрэдна адмiнiстрацыяй школ без папярэдняга ўзгаднення з органамi
кiравання народнай адукацыяй на месцах. У вынiку колькасць вучняў
школ рэспублiкi, якiя вывучаюць англiйскую мову, павялiчылася за
апошнiя 3 гады з 51,2% да 57,4%, а ў г.Мiнску - з 53,2% да 65,2% з
адпаведным памяншэннем  колькасцi  школьнiкаў,  якiя  вывучаюць
французскую, нямецкую, iспанскую мовы.
   Паўсюднае ўвядзенне англiйскай мовы прывяло да дысбалансу ў
забеспячэннi школ падручнiкамi, праблем у забеспячэннi настаўнiкаў
французскай, нямецкай i iспанскай моў педагагiчнай  нагрузкай,
скаргаў з боку бацькоў вучняў, настаўнiкаў гэтых замежных моў.
Бессiстэмнае ўвядзенне англiйскай мовы ў школах можа прывесцi да
поўнага выцяснення гэтай мовай усiх iншых замежных моў.
   Сур`ёзныя недахопы маюцца ў арганiзацыi вывучэння замежных моў
у вышэйшых навучальных установах, тэхнiкумах i прафесiйна-тэхнiчных
вучылiшчах, дзе склалася заганная практыка перавучвання замежных
моў. Студэнтаў i навучэнцаў прафесiйных навучальных устаноў, якiя
вывучалi ў школе французскую i iспанскую мовы, ставяць перад
неабходнасцю вывучаць з азоў iншую замежную мову, часцей за ўсё
англiйскую. Гэтыя дзеяннi дыскрэдытуюць намаганнi школы ў справе
арганiзацыi  вывучэння французскай i iспанскай моў, выклiкаюць
абгрунтаваныя прэтэнзii кiраўнiкоў школ, настаўнiкаў, вучняў i iх
бацькоў, не спрыяюць павышэнню прэстыжу гэтых замежных моў сярод
школьнiкаў i грамадскасцi.
   Кiруючыся дзяржаўнымi iнтарэсамi, якiя патрабуюць ажыццяўлення
падрыхтоўкi  спецыялiстаў  розных  галiн  народнай  гаспадаркi,
работнiкаў навукi i культуры з валоданнем рознымi замежнымi мовамi,
i улiчваючы тыя рэалii, што французская i iспанская мовы з`яўляюцца
афiцыйнымi мовамi Арганiзацыi Аб`яднаных Нацый i iншых мiжнародных
устаноў, i ў мэтах паляпшэння сiтуацыi з вывучэннем замежных моў
загадваю:
   1. На аснове аналiзу сферы функцыянiравання замежных моў у
рэспублiцы i ў яе мiжнароднай дзейнасцi з улiкам розных фактараў
пашырэння i паглыблення мiжнародных кантактаў як на дзяржаўным
узроўнi, так i на ўзроўнi спецыялiстаў народнай гаспадаркi, розных
сацыяльных i ўзроставых груп насельнiцтва, праведзенага ў межах
распрацоўкi Канцэпцыi выкладання замежных моў у сярэднiх навучальных
утановах, устанавiць наступныя суадносiны вывучаемых у iх замежных
моў: англiйская мова - 55%, французская - 15%, нямецкая - 20%,
iспанская мова - 5%, iншыя мовы - 5%.
   2. Абласным, Мiнскаму гарадскому ўпраўленням народнай адукацыi:
   2.1. ажыццяўляць рэгуляванне ўстаноўленых працэнтных суадносiн
вывучаемых замежных моў у межах абласцей i г.Мiнска;
   2.2. у мэтах стабiлiзацыi i паляпшэння сiтуацыi з вывучэннем
французскай i iспанскай моў абмежаваць увядзенне ў школах, у якiх
выкладаюцца гэтыя замежныя мовы, вывучэння англiйскай мовы; пашырыць
сетку школ з вывучэннем французскай i iспанскай моў.
   3. Упраўленню агульнай сярэдняй адукацыi (т.Круглей М.М.) з
мэтай задавальнення жадання вучняў i iх бцькоў па авалоданню рознымi
замежнымi мовамi распрацаваць i з 1992/93  навучальнага  года
прапанаваць школам варыянты вучэбных планаў, якiя прадугледжваюць
вывучэнне дзвюх замежных моў, адна з якiх вывучаецца па жаданню
вучняў.
   4. Упраўленню вышэйшых навучальных устаноў i  педагагiчнай
адукацыi (т.Плескацэвiч М.М.), упраўленню сярэдняй прафесiянальнай
падрыхтоўкi (т.Кiрылюк Л.Я.), рэктарам вышэйшых, дырэктарам сярэднiх
спецыяльных  i  прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных  устаноў
забяспечыць вывучэнне студэнтамi i навучэнцамi гэтых навучальных
устаноў тых замежных моў, якiя яны вывучалi ў школе.
   5. Упраўленню  кiруючых  кадраў,  планавання  падрыхтоўкi
спецыялiстаў (т.Лепiла М.Я.) прывесцi ў адпаведнасць падрыхтоўку
спецыялiстаў замежных моў для школ рэспублiкi з патрэбай у iх у
разрэзе  моў;  пашырыць  падрыхтоўку  настаўнiкаў  па здвоеных
спецыяльнасцях,  адной  з  якiх  з`яўляецца  англiйская  мова;
арганiзаваць падрыхтоўку настаўнiкаў па спецыяльнасцях "педагогiка i
методыка пачатковага навучання i замежная мова".

 Мiнiстр                        В.А.ГАЙСЁНАК

 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России