ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании


      МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                      Зацверджана загадам
                      Мiнiстра адукацыi
                      Рэспублiкi Беларусь
                      ад 28 чэрвеня 1993 г.,
                      N 203


 Узгоднена
 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк Мiнiстра  А.I.Сверж

 15.11.93 г.


 Дзяржаўны камiтэт
 Рэспублiкi Беларусь па
 працы i сацыяльнай абароне
 насельнiцтва

 15.11.93 г.


               ПАЛАЖЭННЕ
      АБ ДЗЯРЖАЎНАЙ IНСПЕКЦЫI НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
      МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===
     ___________________________________________________________
     Утратило силу постановлением Министерства образования от 6
     апреля 2004 г. № 26 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/11109 от 15.06.2004 г.) 

           1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1.1. Дзяржаўная  iнспекцыя навучальных устаноў Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь (у далейшым Дзяржiнспекцыя) з`яўляецца
самастойным  падраздзяленнем,  падведамным Мiнiстэрству адукацыi
Рэспублiкi Беларусь.

   1.2. Асноўнымi задачамi дзейнасцi Дзяржiнспекцыi з`яўляюцца:

   1.2.1. Аналiз выканання Закону Рэспублiкi Беларусь "Аб адукацыi
ў Рэспублiцы Беларусь" галiновымi мiнiстэрствамi i ведамствамi,
прадпрыемствамi,  арганiзацыямi,   грамадскiмi   аб`яднаннямi,
грамадзянамi,  навучальнымi  ўстановамi незалежна ад ведамаснай
прыналежнасцi i форм уласнасцi, менавiта:
   - рэалiзацыя мэт нацыянальнай сiстэмы адукацыi ў Рэспублiцы
Беларусь;
   - выкананне прынцыпаў дзяржаўнай палiтыкi ў галiне адукацыi;
   - ажыццяўленне функцый сiстэмы адукацыi;
   - выкарыстанне правоў i выкананне абавязкаў у сферы адукацыi;
   - забеспячэнне матэрыяльнай базы  i  фiнансавання  сiстэмы
адукацыi;
   - ажыццяўленне супрацоўнiцтва i мiжнародных сувязей у галiне
адукацыi.

   1.2.2. Аналiз выканання законаў Вярхоўнага Савета, пастаноў
Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i iншых заканадаўчых актаў,
якiя адносяцца да галiны адукацыi.

   1.2.3. Ажыццяўленне кантролю за выкананнем пастаноў калегii,
загадаў i распараджэнняў Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
органамi кiравання i навучальнымi ўстановамi.

   1.2.4. Аналiз  дзейнасцi  (iнспектаванне,  атэстацыя  i
акрэдытацыя)  усiх  тыпаў  i  вiдаў  агульнаадукацыйных  школ,
прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў, сярэднiх спецыяльных i вышэйшых
навучальных устаноў, навучальных устаноў павышэння квалiфiкацыi,
размешчаных  на  тэрыторыi рэспублiкi, незалежна ад ведамаснай
прыналежнасцi i форм уласнасцi.

   1.2.5. Аналiз  забеспячэння  рэгiянальных  патрэбнасцей  у
квалiфiкаваных рабочых i спецыялiстах з сярэдняй спецыяльнай i
вышэйшай адукацыяй iснуючымi навучальнымi ўстановамi i наменклатурай
спецыяльнасцей у iх.

   1.2.6. Вывучэнне  i  прадстаўленне  Мiнiстэрству  адукацыi
Рэспублiкi Беларусь матэрыялаў на прадмет выдачы лiцэнзiй для
адкрыцця  новых  тыпаў  навучальных устаноў (лiцэяў, гiмназiй,
каледжаў, вышэйшых прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў); аналiз  iх
дзейнасцi i перспектыў развiцця.

   1.2.7. Аналiз стану i развiцця сiстэмы адукацыi, кантроль за
навучальнымi i iншымi ўстановамi адукацыi на тэрыторыi рэспублiкi па
выкананнi iмi дзяржаўных патрабаванняў да адукацыi.

   1.3. Дзяржiнспекцыя кiруецца ў сваёй дзейнасцi заканадаўствам
Рэспублiкi Беларусь i гэтым Палажэннем.

   1.4. Дзяржiнспекцыя  працуе  ў  непасрэдным  кантакце  з
упраўленнямi,  аддзеламi i iншымi структурнымi падраздзяленнямi
Мiнiстэрства адукацыi, ва ўзаемадзеяннi з галiновымi мiнiстэрствамi
i ведамствамi, якiя маюць у сваiм падпарадкаваннi навучальныя
установы; абласнымi, гарадскiмi, раённымi ўпраўленнямi i аддзеламi
адукацыi, а таксама базавымi прадпрыемствамi.

   1.5. Дзяржiнспекцыя  ажыццяўляе  кантроль  за  ўмацаваннем
дзяржаўнай, планавай, працоўнай i выканаўчай дысцыплiны ў сiстэме
адукацыi, за павышэннем адказнасцi кiруючых i педагагiчных кадраў за
стан спраў на давераным участку работы, за ўдасканаленнем сiстэмы
кантролю ў сферы адукацыi на аснове яго галоснасцi, дэмакратызацыi,
спалучэння дзяржаўных i грамадскiх формаў, павышэннем дзейнасцi i
эфектыўнасцi кантролю з боку органаў упраўлення.

   1.6. Найважнейшымi   ўмовамi  эфектыўнасцi  iнспектавання
з`яўляецца  планавасць  i  сiстэматычнасць,  усебаковасць  i
навукова-педагагiчная  глыбiня  аналiзу,  аб`ектыўнасць  ацэнак,
доказнасць ведаў, прынцыповая  патрабавальнасць  i  тактоўнасць
iнспектуючых асоб, шырокая галоснасць i дэмакратычнасць у работе,
аказанне дапамогi па лiквiдацыi недахопаў i праверка выканання сваiх
рашэнняў.

   1.7. Дзяржiнспекцыя з`яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем,
разлiковыя  i  iншыя  рахункi  ў банках, якiя адкрываюцца ва
ўстаноўленным парадку.

   1.8. Пастанова Дзяржiнспекцыi можа быць апратэставана згодна з
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

         2. ЗМЕСТ РАБОТЫ ДЗЯРЖIНСПЕКЦЫI

   2.1. Работа    Дзяржiнспекцыi    ажыццяўляецца    па
тэрытарыяльна-праблемнаму прынцыпу.

   2.2. Для выканання ўскладзеных на яе задач Дзяржiнспекцыя:
   - сумесна  з  органамi ўпраўлення, навучальнымi ўстановамi
распрацоўвае i каардынуе кантрольныя мерапрыемствы па вырашэннi
задач, вынiкаючых з Закона "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь";
   - арганiзуе i праводзiць iнспектаванне, атэстацыю i акрэдытацыю
ўсiх тыпаў i вiдаў агульнаадукацыйных школ, прафесiянальна-тэхнiчных
вучылiшчаў, сярэднiх спецыяльных, вышэйшых, павышэння квалiфiкацыi i
iншых навучальных устаноў, размешчаных на тэрыторыi рэспублiкi, дае
дзяржаўную ацэнку навучання i якасцi падрыхтоўкi спецыялiстаў;
   - арганiзуе састаўленне i экспертызу заданняў для правядзення
комплексных кантрольных работ па спецыяльнасцях, кантрольных работ
па   асобных   прадметах,   анкет   i  iншых  неабходных
кантрольна-дыягнастычных матэрыялаў па пытаннях, якiя уваходзяць у
яе кампетэнцыю;
   - складае аналiтычныя  агляды  па  вывучаных  пытаннях  з
абавязковай ацэнкай стану работы, прычын iснуючых недахопаў i шляхоў
iх лiквiдацыi, даводзiць да ведама кiраўнiцтва мiнiстэрстваў i
ведамстваў свае заключэннi;
   - сумесна з педагагiчнымi калектывамi навучальных устаноў вядзе
пошук найбольш эфектыўных форм i метадаў работы, накiраваных на
рашэнне канкрэтных задач навучання i выхавання, на падрыхтоўку
квалiфiкаваных рабочых i спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай i
вышэйшай адукацыяй;
   - аказвае  арганiзацыйна-метадычную  дапамогу  навучальным
установам у дэмакратызацыi навучальна-выхаваўчага працэсу i стылю
кiравання iмi;
   - дае аналiтычны агляд стану кiраўнiцкай дзейнасцi апарату
ўстановы  i  ўносiць  прапановы органам кiравання па аказаннi
неабходнай дапамогi кiраўнiцтву i педагагiчнаму  калектыву  па
пытаннях удасканалення навучальна-выхаваўчага працэсу;
   - вызначае дасягненнi навучэнцамi iнспектуемых, атэстуемых i
акрэдытуемых навучальных устаноў дзяржаўнага стандарту адукацыi,
адпаведнасць зместу навучання вучняў  агульнаадукацыйных  школ,
навучэнцаў  прафесiянальна-тэхнiчных  вучылiшчаў  i  сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў, студэнтаў вышэйшых навучальных
устаноў патрабаванням квалiфiкацыйных характарыстык.

   2.3. Асноўнымi метадамi i прыёмамi ў дзейнасцi супрацоўнiкаў
Дзяржiнспекцыi з`яўляюцца назiраннi, аналiз, гутаркi з вучнямi,
навучэнцамi, студэнтамi, настаўнiкамi i выкладчыкамi, прадстаўнiкамi
прадпрыемстваў i кiраўнiкамi навучальных устаноў,  анкетаванне,
правядзенне вусных i пiсьмовых праверак ведаў, уменняў i навыкаў
навучаючыхся ў адпаведнасцi  з  патрабаваннямi  квалiфiкацыйных
характарыстык да спецыялiстаў, атрыманне водзываў з прадпрыемстваў,
дзе працуюць выпускнiкi навучальнай установы, наведванне заняткаў,
аналiз навучальна-плануючай дакументацыi i iнш.

   2.4. Вынiкi iнспектарскай праверкi афармляюцца актам, даведкай,
iнфармацыяй, дакладной запiскай  з  абгрунтаванай  высновай  i
канкрэтнымi прапановамi па лiквiдацыi недахопаў цi абагульненнi
вопыту.

   2.5. Па вынiках праверкi ў залежнасцi ад яе мэт, задач i
абставiн праводзяцца вучоны савет, савет навучальнай установы,
педагагiчны  (метадычны)   савет,   пасяджэннi   структурных
падраздзяленняў i г.д.

   2.6. Пастановы  i  заключэннi  Дзяржiнспекцыi  ў межах яе
кампетэнцыi з`яўляюцца абавязковымi да  выканання  навучальнымi
ўстановамi,  мiнiстэрствамi,  ведамствамi, абласнымi, гарадскiмi
ўпраўленнямi i раённымi аддзеламi адукацыi.

   2.7. Для  рашэння  ўскладзеных  на  iх  задач  работнiкi
Дзяржiнспекцыi маюць права:

   - прымаць удзел у пасяджэннях вучоных саветаў, калегiй, саветаў
аддзелаў адукацыi, педагагiчных (метадычных) саветаў навучальных
устаноў,  прысутнiчаць  на пераводных, семестравых, курсавых i
выпускных экзаменах, абароне курсавых i дыпломных работ;
   - атрымлiваць  ва  ўстаноўленым  парадку  ад  адпаведных
мiнiстэрстваў  i  ведамстваў,  прадпрыемстваў,  арганiзацый  i
навучальных  устаноў  матэрыялы,  якiя  тычацца  падрыхтоўкi i
выкарыстання спецыялiстаў i рабочых кадраў;
   - вывучаць  арганiзацыю практычнага навучання вучняў школ,
навучэнцаў ПТВ i ССНУ, студэнтаў ВНУ на прадпрыемствах i  ў
арганiзацыях;
   - у  выпадку  нездавальняючай  ацэнкi  вынiкаў  дзейнасцi
навучальнай установы цi асобных педагагiчных работнiкаў ставiць
пытанне перад атэстацыйнай камiсiяй або вучоным саветам навучальнай
установы аб адпаведнасцi апошнiх прысвоенай катэгорыi цi займаемай
пасадзе; адначасова ўносiць прапановы аб заахвочваннi работнiкаў за
поспехi  ў  педагагiчнай  дзейнасцi  i выхаваннi падрастаючага
пакалення;
   - уносiць на разгляд у мясцовыя органы ўлады, Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь, iншыя мiнiстэрствы  i  ведамствы
прапановы па ўдасканаленнi дзейнасцi, закрыццi цi рэарганiзацыi
асобных навучальных устаноў, аб спыненнi падрыхтоўкi спецыялiстаў па
асобных спецыяльнасцях у выпадку нездавальняючых вынiкаў атэстацыi
(iнспектавання) або выяўленай неадпаведнасцi структуры падрыхтоўкi
спецыялiстаў, попыту на iх;
   - патрабаваць адмены загадаў, указанняў i iншых ведамасных
нарматыўных актаў, выдадзеных кiраўнiкамi органаў упраўлення i
навучальных устаноў з парушэннем дзеючага заканадаўства;
   -  удзельнiчаць  у  падрыхтоўцы  i  разглядзе  калегiй
Мiнiстэрства  адукацыi,  другiх мiнiстэрстваў  i  ведамстваў
Рэспублiкi  Беларусь  пытанняў,  уваходзячых  у  кампетэнцыю
Дзяржiнспекцыi;
   - прыцягваць да правядзення аналiтычнай, iнспектарскай,
атэстацыйнай  i акрэдытацыйнай работы, распрацоўкi  заданняў
кантрольных работ высокаквалiфiкаваных спецыялiстаў адукацыi (СШ,
ПТВ, ССНУ, ВНУ, НДI, установы павышэння квалiфiкацыi), базавых
прадпрыемстваў i грамадскасць з вызваленнем на гэты тэрмiн ад
асноўнай работы па ўзгадненнi з iх кiраўнiцтвам;
   -  па ўзгадненнi з вучэбнымi ўпраўленнямi Мiнiстэрства
адукацыi, iншых мiнiстэрстваў i ведамстваў Рэспублiкi Беларусь
утвараць незалежныя дзяржаўныя камiсii па прыёму дзяржаўных
экзаменаў i абароне дыпломных работ, калi тэрмiны iх правядзення
супадаюць з тэрмiнамi iнспектавання, атэстацыi або акрэдытацыi
навучальнай установы.

        3. СТРУКТУРА I КАДРЫ ДЗЯРЖIНСПЕКЦЫI

   3.1. Штатная колькасць i структура Дзяржiнспекцыi зацвярджаецца
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь у межах асiгнаванняў,
выдзеленых на яе ўтрыманне.

   3.2. Дзяржiнспекцыя   ўзначальваецца   начальнiкам,   якi
прызначаецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь з лiку асоб,
што маюць вышэйшую адукацыю, вопыт педагагiчнай i кiруючай работы ў
сiстэме адукацыi. Ён з`яўляецца  членам  калегii  Мiнiстэрства
адукацыi.

   3.3. Начальнiк  Дзяржiнспекцыi   ажыццяўляе   кiраўнiцтва
Дзяржiнспекцыяй,  нясе  персанальную  адказнасць за яе работу,
устанаўлiвае службовыя абавязкi работнiкаў, з`яўляецца распарадчыкам
крэдытаў.

   3.4. Намеснiк  начальнiка  Дзяржiнспекцыi  прызначаецца  яе
начальнiкам з лiку асоб, якiя маюць вышэйшую адукацыю, вопыт
педагагiчнай i кiруючай работы ў органах адукацыi.

   3.5. Iнспектары Дзяржiнспекцыi падбiраюцца i прызначаюцца яе
начальнiкам на конкурснай аснове з найбольш аўтарытэтных кiраўнiкоў
навучальных устаноў, выкладчыкаў (настаўнiкаў), якiя маюць вышэйшую
адукацыю  i  педагагiчны  стаж  не  менш  за  10  гадоў;
навукова-педагагiчных  работнiкаў,  якiя  валодаюць  шырокай
педагагiчнай эрудыцыяй, арганiзатарскiмi навыкамi, добра ведаюць
прынцыпы  арганiзацыi i дзейнасцi навучальных устаноў, органаў
упраўлення iмi.

   3.6. Начальнiк Дзяржiнспекцыi, яго намеснiк  i  iнспектары
з`яўляюцца прадстаўнiкамi ў дзяржаўных i грамадскiх арганiзацыях,
установах i прадпрыемствах Рэспублiкi Беларусь па пытаннях, якiя
ўваходзяць у iх кампетэнцыю, без асобай на тое даверанасцi.

   3.7. Работнiкi Дзяржiнспекцыi нясуць ва ўстаноўленым парадку
персанальную адказнасць за выкананне ўскладзеных на iх абавязкаў,
правiльнае выкарыстанне дадзеных iм правоў, за захаванне ў сваёй
дзейнасцi агульнадзяржаўных iнтарэсаў.

  3.8. Кiраўнiкi i iнспектары Дзяржiнспекцыi  павышаюць  сваю
квалiфiкацыю ў iнстытутах павышэння квалiфiкацыi, удасканалення
настаўнiкаў не менш аднаго разу ў 5 гадоў, а таксама праходзяць
адзiн раз у 5 гадоў атэстацыю. У вынiку нездавальняючай атэстацыi
яны вызваляюцца ад пасады ва ўстаноўленым законам парадку.

 ----------------------------------
 Дзяржаўная рэгщстрацыя.
 Нумар: 95/12
 Дата: 16.11.93 г. 

 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России