ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании


     МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                ЗАГАД


 16 верасня 1994 г.                      N 252

               г.Мiнск


 Аб зацвярджэннi прыкладнага
 палажэння  аб рэгiянальным
 цэнтры прафесiйнай адукацыi
     ___________________________________________________________
     Утратил силу постановлением Министерства образования от 7
     августа 2003 г. № 57 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/9912 от 18.08.2003 г.) 

  У адпаведнасцi з Законам "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь" i
пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь N 304 ад 10.05.93 г.
"Аб зацвярджэннi прыкладных палажэнняў аб навучальных i выхаваўчых
установах i арганiзацыях сiстэмы адукацыi, узораў дакументаў аб
адукацыi"

ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць узгодненае ва ўстаноўленым парадку прыкладнае
палажэнне аб рэгiянальным цэнтры прафесiйнай адукацыi.

   2. Указанае палажэнне ўвесцi ў дзеянне з 1 верасня 1994 года.


 Мiнiстр                        В.I.Стражаў


                   ЗАЦВЕРДЖАНА:
                   загадам мiнiстра адукацыi
                   Рэспублiкi Беларусь
                   ад 16 верасня 1994 г.
                   N 252


              УЗГОДНЕНА:

 Мiнiстэрства эканомiкi         Мiнiстэрства аховы здароўя
 Рэспублiкi Беларусь           Рэспублiкi Беларусь

       Б.А.Макейчанка             В.П.Фiлонаў

 Намеснiк мiнiстра            Намеснiк мiнiстра

 13 верасня 1994 г.           8 верасня 1994 г.


 Мiнiстэрства фiнансаў          Дзяржкампрацы
 Рэспублiкi Беларусь           Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк мiнiстра            Намеснiк Старшынi

         А.I.Сверж              В.I.Паўлаў

 9 верасня 1994 г.            7 верасня 1994 г.


          Федэрацыя прафсаюзаў Беларусi

             Намеснiк старшынi

                     М.I.Рош

             8 верасня 1994 г.


                     Дадатак

                     да загада Мiнiстра адукацыi
                     навукi Рэспублiкi Беларусь
                     16 верасня 1994 г.
                     N 252


            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ

      аб рэгiянальным цэнтры прафесiйнай адукацыi

===

            1. Агульныя палажэннi

   1. Рэгiянальны цэнтр прафесiйнай адукацыi /вучэбна-прафесiйны
цэнтр,  цэнтр прафесiйнай  адукацыi, павышэння  квалiфiкацыi i
перападрыхтоўкi/ *) з`яўляецца навучальнай установай у сiстэме
бесперапыннай  прафесiйнай  адукацыi  i  забяспечвае iнтэграцыю
працоўнага /прафесiйнага/ навучання i прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi.

 -----------------------------------
   *) Далей называецца - цэнтр прафесiйнай адукацыi.

   2. Галоўнымi задачамi цэнтра прафесiйнай адукацыi з`яўляюцца:
   - шырокая прафарыентацыйная работа з вучнямi базавай i сярэдняй
ступеняў агульнаадукацыйных школ;
   - знаёмства вучняў 8-9 класаў з рознымi сферамi прафесiйнай
дзейнасцi чалавека па "кальцавому" прынцыпу з мэтай прафесiйнага
самавызначэння;
   - дыферэнцыраванае працоўнае /прафесiйнае/ навучанне школьнiкаў
10 i 11 класаў;
   - арганiзацыя грамадска-карыснай, прадукцыйнай працы школьнiкаў
i  моладзi  ў вучэбных цэхах i на ўчастках, вучэбна-вытворчых
майстэрнях i г.д.;
   - прафесiйна-тэхнiчная  адукацыя пачатковага ўзроўню вучняў
10-11 класаў агульнаадукацыйнай школы i моладзi па простых масавых
прафесiях
   - прафесiйна-тэхнiчная адукацыя сярэдняга ўзроўню выпускнiкоў
базавай  i  сярэдняй  агульнаадукацыйнай школы па складаных i
сумешчаных прафесiях шырокага профiлю;
   - павышэнне квалiфiкацыi i перападрыхтоўка рабочых па дагаворах
з прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi i са службамi занятасцi
насельнiцтва;
   - распрацоўка i эксперыментальная праверка ва ўстаноўленым
парадку новага зместу, форм i метадаў працоўнага /прафесiйнага/
навучання школьнiкаў i  моладзi,  прафесiйна-тэхнiчнай адукацыi
выпускнiкоў базавай i сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з улiкам
дасягненняў вытворчасцi, навукi i тэхнiкi, нацыянальна-культурных
традыцый Рэспублiкi Беларусь, зарубежнага вопыту.

   3. Цэнтр прафесiйнай адукацыi з`яўляецца самастойнай юрыдычнай
асобай, мае штамп i гербавую пячатку з абазначэннем свайго наймення
i  шыльду  ўстаноўленага  ўзору  i  знаходзiцца ў непасрэдным
падпарадкаваннi абласнога /Мiнскага гарадскога/ упраўлення адукацыi,
раённага /гарадскога/ аддзела адукацыi, або галiновага мiнiстэрства
/ведамства, прадпрыемства/. Цэнтр прафесiйнай адукацыi арганiзуецца,
рэарганiзуецца i лiквiдуецца ў парадку, устаноўленым адпаведным
мясцовым Саветам народных дэпутатаў.

   4. У сваёй дзейнасцi цэнтр прафесiйнай адукацыi кiруецца гэтым
Прыкладным  палажэннем,  Прыкладнымi  палажэннямi  аб  сярэдняй
агульнаадукацыйнай  школе,  прафесiйна-тэхнiчным  вучылiшчы,  аб
мiжшкольным  вучэбна-вытворчым камбiнаце працоўнага навучання i
прафесiйнай арыентацыi вучняў, а таксама, ўсiмi iншымi нарматыўнымi
дакументамi, якiя рэгулююць пытаннi арганiзацыi працоўнага навучання
i аховы працы, грамадска-карыснай, прадукцыйнай працы школьнiкаў,
прафесiйна-тэхнiчнай  адукацыi  навучэнцаў  прафесiйна-тэхнiчных
вучылiшчаў, перападрыхтоўку i павышэнне квалiфiкацыi рабочых кадраў.

   5. Узаемаадносiны цэнтра прафесiйнай адукацыi з  вучэбнымi
ўстановамi па пытаннях забеспячэння бясперапыннасцi прафесiйнай
адукацыi, а з прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi па пытаннях
падрыхтоўкi  кадраў  -  рэгулююцца  дагаворамi, заключанымi ва
ўстаноўленым парадку.

   6. Вучням агульнаадукацыйных школ, якiя атрымлiваюць на базе
цэнтра  прафесiйнай  адукацыi  прафесiйна-тэхнiчную  адукацыю
пачатковага ўзроўню, пасля здачы квалiфiкацыйнага экзамена выдаецца
пасведчанне  ўстаноўленага  ўзору.  Навучэнцам  цэнтра  з лiку
выпускнiкоў  базавай  i  сярэдняй  агульнаадукацыйнай  школы
прысвойваецца адпаведная квалiфiкацыя з выдачай дыплома /атэстата/
устаноўленага ўзору.

   7. Цэнтр прафесiйнай  адукацыi  распрацоўвае  на  падставе
заканадаўства Рэспублiкi Беларусь i гэтага Прыкладнага палажэння
свой статут i правiлы ўнутранага распарадку, у якiх адлюстроўваюцца
спецыфiка i асаблiвасцi яго работы.


       II. Структура цэнтра прафесiйнай адукацыi,
        арганiзацыя вучэбна-выхаваўчага працэсу

   8. Структура  цэнтра  прафесiйнай  адукацыi фармiруецца iм
самастойна, зыходзячы з канкрэтных мэтаў i задач. Цэнтр прафесiйнай
адукацыi  можа  мець  у  сваёй структуры фiлiялы, аддзяленнi,
вучэбна-кансультацыйныя  пункты,  вучэбна-вытворчыя  /вучэбныя/,
майстэрнi,  спецыяльныя  аддзяленнi  павышэння  квалiфiкацыi  i
перападрыхтоўкi  кадраў,  метадычныя  i  другiя падраздзяленнi,
неабходныя для рэалiзацыi яго задач.

   9. Цэнтр прафесiйнай адукацыi можа функцыянiраваць у складзе
вучэбнага /вучэбна-вытворчага/ комплекса /аб`яднання/, якi ўключае
на дагаворнай аснове розныя тыпы навучальных устаноў, прадпрыемстваў
i арганiзацый.

   10. Цэнтр прафесiйнай адукацыi ажыццяўляе сваю дзейнасць на
аснове тыпавых i iндывiдуальных iнтэграваных вучэбных планаў i
праграм, зацверджаных ва ўстаноўленым парадку i забяспечваючых
магчымасць разнабаковага знаёмства з рознымi сферамi прафесiйнай
дзейнасцi  чалавека,  дыферэнцыраванае  працоўнае  /прафесiйнае/
навучанне школьнiкаў, прафесiйна-тэхнiчную адукацыю пачатковага i
сярэдняга ўзроўняў.

   11. Навучэнцам цэнтра прафесiйнай  адукацыi  прадстаўляецца
магчымасць выбару факультатыўных i дадатковых заняткаў, паглыбленага
вывучэння некаторых прадметаў.

   12. Падрыхтоўка, перападрыхтоўка i  павышэнне  квалiфiкацыi
кадраў  ажыццяўляецца  па дзённай i вячэрняй /зменнай/ формах
навучання.

   13. Вытворчая практыка навучэнцаў цэнтра прафесiйнай адукацыi
арганiзуецца на падставе палажэнняў аб вытворчай практыцы школьнiкаў
i навучэнцаў прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчаў.

   14. У цэнтры прафесiйнай адукацыi ўстанаўлiваюцца наступныя
вiды вучэбных заняткаў: урокi /лекцыi/, практычныя, семiнарскiя,
лабараторныя заняткi, вытворчае навучанне /практыка/, кансультацыi,
факультатывы i другiя вiды заняткаў, а таксама формы кантролю ведаў,
уменняў i навыкаў: залiкi, экзамены, кантрольныя работы, праверачныя
работы,  прамежкавая  /паэтапная/  атэстацыя, квалiфiкацыйныя i
выпускныя квалiфiкацыйныя экзамены i iнш.
   Паспяховасць ведаў  ацэньваецца  адзнакамi: 5 /выдатна/, 4
/добра/, 3/здавальняюча/, 2/нездавальняюча/, а таксама "залiк",
"незалiк".

   15. Пачатак i канец навучальнага года, тэрмiн правядзення
экзаменаў, залiкаў, формы завяршаючага кантролю ведаў, уменняў i
навыкаў  вызначаюцца  вучэбнымi планамi. Для асобных катэгорый
навучэнцаў пачатак заняткаў устанаўлiваецца па меры камплектавання
вучэбных груп у тэрмiн, вызначаны дагаворамi з прадпрыемствамi,
службамi занятасцi.

   16. Колькасць навучэнцаў у вучэбнай групе цэнтра прафесiйнай
адукацыi  пры  падрыхтоўцы квалiфiкаваных рабочых па праграмах
прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў - 25-30 чалавек. Пры гэтым вытворчае
навучанне /практычныя заняткi/ па прафесiях мастацкiх рамёстваў /па
зацверджанаму  Мiнiстэрствам  адукацыi  i  навукi  пералiку/
ажыццяўляецца ў групах колькасцю не менш 7 чалавек, а па астатнiх
прафесiях - у групах колькасцю па 12-15 чалавек.
   Заняткi па фiзiчнаму выхаванню праводзяцца асобна для юнакоў i
дзяўчат пры наяўнасцi ў групе не менш як 25 чалавек, з якiх не менш
8 чалавек аднаго полу.
   Пры правядзеннi заняткаў па плаванню колькасць навучэнцаў у
групе не павiнна перавышаць 12-15 чалавек.
   Пры правядзеннi заняткаў па замежнай мове група можа дзялiцца
на дзве падгрупы, а пры вывучэннi асобных прадметаў мастацкага
профiлю /пералiк вызначаецца Мiнiстэрствам адукацыi  i  навукi
Рэспублiкi Беларусь/ на падгрупы з колькасцю навучэнцаў не менш 7
чалавек.  Пры  правядзеннi  лабараторна-практычных заняткаў  з
выкарыстаннем ЭВМ па ўсiх прадметах i вытворчаму навучанню група
дзелiцца на падгрупы з колькасцю навучэнцаў не менш 8 чалавек.

   17. Напаўняльнасць вучэбных груп пры арганiзацыi працоўнага
/прафесiйнага/ навучання вучняў 8-11 класаў /у тым лiку i класаў
рэальнага накiрунку/ у цэнтры прафесiйнай адукацыi ўстанаўлiваецца
не менш 20 чалавек. Пры гэтым ажыццяўляецца дзяленне групы на дзве
падгрупы пры арганiзацыi практычнага навучання i прадукцыйнай працы
па  ўсiх профiлях i прафесiях, за выключэннем тых, дзе есць
магчымасць працаваць з усей групай /дастаткова рабочых месцаў/. У
гэтым выпадку з групай працуюць два майстры вытворчага навучання.

       III. Прававое становiшча, фiнансавае i
        матэрыяльна-тэхнiчнае забеспячэнне

   18. Цэнтр прафесiйнай адукацыi знаходзiцца на  самастойным
балансе, мае разлiковы i iншыя рахункi ў банках.

   19. Работа цэнтра прафесiйнай адукацыi арганiзуецца на аснове
спалучэння  цэнтралiзаванага  кiраўнiцтва  з  самастойнасцю  i
самакiраваннем калектыву ў адпаведнасцi з яго Статутам.
   Непасрэднае кiраўнiцтва цэнтрам прафесiйнай адукацыi ажыццяўляе
яго дырэктар, якi назначаецца i вызваляецца абласным /Мiнскiм
гарадскiм/ упраўленнем адукацыi або гарадскiм /раённым/ аддзелам
адукацыi  з лiку асоб, якiя маюць вышэйшую адукацыю i вопыт
педагагiчнай працы.

   20. На навучэнцаў цэнтра прафесiйнай адукацыi распаўсюджваюцца
наступныя ўмовы матэрыяльнага забеспячэння:
   - на вучняў сярэднiх агульнаадукацыйных школ - прадугледжаныя
для вучняў, якiя навучаюцца на базе мiжшкольных вучэбна-вытворчых
камбiнатаў працоўнага навучання i прафесiйнай арыентацыi;
   - на навучэнцаў, атрымлiваючых прафесiйна-тэхнiчную адукацыю па
праграмах прафесiйна-тэхнiчнага вучылiшча - прадугледжаныя  для
навучэнцаў прафтэхвучылiшчаў.

   21. Цэнтр прафесiйнай адукацыi мае штатны расклад, зацверджаны
яго дырэктарам у межах выдзеленага ва ўстаноўленым парадку фонду
заработнай платы.

   22. Цэнтр  прафесiйнай адукацыi мае права ва ўстаноўленым
парадку прыцягваць да работы з вучнямi выкладчыкаў вышэйшых i
сярэднiх  спецыяльных  навучальных  устаноў, работнiкаў навукi,
адукацыi, вытворчасцi i культуры  на  ўмовах  сумяшчальнiцтва,
пагадзiннай аплаты.

   23. Фiнансавая  дзейнасць  цэнтра  прафесiйнай  адукацыi
ажыццяўляецца за кошт бюджэтных асiгнаванняў, сродкаў заказчыкаў
кадраў па дагаворах, крэдытаў банкаў, уласных сродкаў, дабраахвотных
узносаў прадпрыемстваў, арганiзацый i асобных грамадзян, iншых
крынiц.

   24. Умовы аплаты працы i матэрыяльнага заахвочвання работнiкаў
цэнтра прафесiйнай адукацыi вызначаюцца дзеючым заканадаўствам па
пытаннях аплаты працы.

   25. Цэнтр  прафесiйнай адукацыi мае права ва ўстаноўленым
парадку ўдзельнiчаць у мiжнародным супрацоўнiцтве па праблемах
адукацыi,  падрыхтоўкi  кадраў,  устанаўлiваць прамыя сувязi з
замежнымi ўстановамi i арганiзацыямi, прымаць ад iх i афармляць свае
заказы на выпуск прадукцыi, ажыццяўляць iншыя формы супрацоўнiцтва.

 ----------------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 555/12.
 Дата: 26.09.94 г. 

 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России