ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании     МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                ЗАГАД

 23 марта 1995 г.                   N 100

               г. Мiнск


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ ПРАВЯДЗЕННI
 СУБЯСЕДАВАННЯ ЗАМЕСТ УСТУПНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ
 ПРЫ ПРЫЁМЕ Ў ВЫШЭЙШЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ


   У мэтах далейшага ўдасканалення  работы па арганiзацыi i
правядзенню прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы
ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць Палажэнне аб правядзеннi субяседавання замест
уступных экзаменаў пры прыёме ў вышэйшыя навучальныя ўстановы
Рэспублiкi Беларусь (дадаецца).

   2. Рэктарам вышэйшых навучальных устаноў рэспублiкi незалежна
ад ведамаснай прыналежнасцi i форм уласнасцi кiравацца дадзеным
Палажэннем пры правядзеннi прыёму.

   3. Указанае Палажэнне ўвесцi ў дзеянне з моманту ўнясення яго ў
Рэестр  Дзяржаўнай рэгiстрацыi  Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi
Беларусь i яго афiцыйнага апублiкавання.

   4. Кантроль за выкананнем загаду ўскласцi на намеснiка мiнiстра
Т.Я.Галко.


 Мiнiстр                      В.I.Стражаў

                        Дадатак
                   да загада Мiнiстра адукацыi
                   i навукi Рэспублiкi Беларусь
                   ад  23 сакавiка  1995  г.
                   N 100


               ПАЛАЖЭННЕ
   аб правядзеннi субяседавання замест уступных экзаменаў
     пры прыёме ў вышэйшыя навучальныя ўстановы
            Рэспублiкi Беларусь

===

            I. Агульныя палажэннi

   1.1. У мэтах выяўлення ўзроўня ведаў абiтурыентаў, а таксама
схiльнасцяў да навучання па адпаведнай спецыяльнасцi, ВНУ маюць
права ў асобных выпадках замест уступных экзаменаў праводзiць
субяседаванне.

   1.2. Права на субяседаванне замест уступных экзаменаў маюць
катэгорыi абiтурыентаў, якiя вызначаюцца вышэйшымi навучальнымi
ўстановамi.

   1.3. Спецыяльнасцi i формы навучання, па якiх можа ажыццяўляцца
прыём па вынiках субяседавання, вызначаюць ВНУ i адлюстроўваюць у
правiлах прыёму.

        II. Парадак правядзення субяседавання

   2.1. Субяседаванне праводзiцца ў адзiн дзень па прадметах
уступных экзаменаў цi спецыяльных дысцыплiнах, якiя вызначаюцца
вышэйшай  навучальнай  установай  у  адпаведнасцi  з  абранай
спецыяльнасцю.

  2.2. Пытаннi i заданнi для правядзення субяседавання складаюцца
экзаменацыйнымi камiсiямi ў адпаведнасцi з праграмамi ўступных
экзаменаў (па агульнаадукацыйных дысцыплiнах) i вучэбнымi праграмамi
сярэднiх  спецыяльных  навучальных  устаноў  (па  спецыяльных
дысцыплiнах) i па свайму характару не павiнны патрабаваць часу на
падрыхтоўку.

  2.3. Субяседаванне праводзiцца камiсiяй, у якую ўваходзяць па
два экзаменатары па кожнай дысцыплiне, i якую ўзначальвае член
прыёмнай камiсii ВНУ.

   2.4. Абiтурыенту прапануецца 5 пытанняў па кожнай дысцыплiне,
якiя ацэньваюцца баламi ад 0 да 5.

   2.5. Асобы, якiя атрымалi 0 балаў па аднаму з прадметаў, да
ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

   2.6. Пытаннi абiтурыентам i адказы на iх фiксуюцца ў лiстах
вуснага адказу (форма N 12).

   2.7. Вынiкi субяседавання па дысцыплiнах адлюстроўваюцца ў
лiстах вуснага адказу i экзаменацыйных лiстах, падпiсваюцца членамi
камiсii, якая праводзiла субяседаванне.

   2.8. Субяседаванне праводзiцца не пазней, чым за два днi да
пачатку ўступных экзаменаў у ВНУ.

   2.9. Апеляцыя  падаецца абiтурыентам у  дзень правядзення
субяседавання i разглядаецца ва ўстаноўленым парадку.

     III. Парадак залiчэння па вынiках субяседавання

   3.1. Залiчэнне ў склад студэнтаў па вынiках субяседавання
ажыццяўляецца да пачатку ўступных экзаменаў.

   3.2. Залiчэнне праводзiцца на конкурснай аснове ў адпаведнасцi
з сумай балаў, атрыманых на субяседаваннi па ўсiх дысцыплiнах, i
колькасцю месц.

   3.3. Пры роўнай колькасцi балаў праводзiцца ў адпаведнасцi з
прыярытэтамi, вызначанымi прыёмнай камiсiяй ВНУ.

   3.4. Асобы, якiя не залiчаны па вынiках субяседавання, маюць
права здаваць уступныя экзамены i ўдзельнiчаць у конкурсе на
агульных падставах.

   3.5. Лiсты вуснага адказу захоўваюцца ў асабовых справах
абiтурыентаў.

 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 802/12.
 Дата: 24.03.95 г. 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России