ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании        КАБIНЕТ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

               ПАСТАНОВА

 22 чэрвеня 1995 г. N 318               г.Мiнск


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ МIНIСТЭРСТВЕ
 АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===

     ___________________________________________________________
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. N 361 (Собрание
     декретов, указов Президента и постановлений Правительства
     Республики Беларусь, 1997 г., N 12, ст.425) 

 
    [Изменения и дополнения:
      Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
     от 22 мая 1996 г.  N 336 (Собрание указов Президента и
     постановлений  Кабинета Министров  Республики Беларусь,
     1996 г., N 15, ст.376) 


   Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб Мiнiстэрстве адукацыi
i навукi Рэспублiкi Беларусь.

   2. Лiчыць неабходным мець у Мiнiстэрстве адукацыi i навукi
Рэспублiкi Беларусь калегiю ў складзе 15 чалавек.

   3. Прызнаць  страцiўшымi сiлу пастановы  Урада Рэспублiкi
Беларусь згодна з прыкладзеным пералiкам.


 Прэм`ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь              М.Чыгiр


                   ЗАЦВЕРДЖАНА
                   пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                   Рэспублiкi Беларусь
                   ад 22 чэрвеня 1995 г. N 318

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб Мiнiстэрстве адукацыi i
 навукi Рэспублiкi Беларусь


   1. Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь (надалей
- Мiнадукацыя)  з`яўляецца  цэнтральным  органам  кiравання,
падпарадкоўваецца Кабiнету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i ў сваёй
дзейнасцi кiруецца заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь i дадзеным
Палажэннем.

   2. Мiнадукацыя, абласныя, гарадскiя, раённыя ў гарадах, раённыя
ўпраўленнi i аддзелы адукацыi, дзяржаўныя i недзяржаўныя адукацыйныя
i выхаваўчыя ўстановы i арганiзацыi складаюць нацыянальную сiстэму
адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

   3. Галоўнымi задачамi Мiнадукацыi з`яўляюцца:

   3.1. распрацоўка i рэалiзацыя дзяржаўнай палiтыкi ў галiне
адукацыi i выхавання, навукi i тэхнiкi, абароны правоў i iнтарэсаў
дзяцей i моладзi;

   3.2. каардынацыя дзейнасцi мiнiстэрстваў i iншых цэнтральных
органаў кiравання, ўпраўленняў адукацыi аблвыканкомаў i Мiнскага
гарвыканкома, устаноў,  прадпрыемстваў i арганiзацый  у галiне
адукацыi i выхавання, навукова-тэхнiчнай i iнавацыйнай дзейнасцi,
фармiравання  i ажыццяўлення  маладзёжнай палiтыкi, падрыхтоўкi
спецыялiстаў, навуковых i навукова-педагагiчных кадраў, а таксама
мiжнароднага супрацоўнiцтва ў гэтых напрамках;

   3.3. правядзенне адзiнай дзяржаўнай палiтыкi ў рэспублiцы i
мiжнароднае супрацоўнiцтва па пытаннях стандартызацыi, метралогii i
сертыфiкацыi, патэнтнай дзейнасцi, аховы прамысловай уласнасцi,
аўтарскiх i сумежных правоў, развiцця сiстэмы навукова-тэхнiчнай
iнфармацыi;

   3.4.  забеспячэнне  кантролю  за  захаваннем заканадаўства
Рэспублiкi Беларусь у сферы, аднесенай да кампетэнцыi Мiнiстэрства.

   4. Мiнадукацыя ў адпаведнасцi з ускладзенымi на яе галоўнымi
задачамi:

   4.1. усебакова аналiзуе стан i прагназуе развiццё адукацыi,
навукi i тэхнiкi ў Рэспублiцы Беларусь;

   4.2. зацвярджае тыпавыя вучэбныя планы i патрабаваннi да
агульнаадукацыйнай, прафесiйнай i навуковай падрыхтоўкi, арганiзуе
выданне падручнiкаў, вучэбных дапаможнiкаў i вучэбна-метадычных
матэрыялаў;

   4.3. стварае, рэарганiзуе i лiквiдуе ва ўстаноўленым парадку
ўстановы i арганiзацыi рэспублiканскага падпарадкавання, рэгiструе
статуты падведамных устаноў, арганiзацый i недзяржаўных навучальных
устаноў, ажыццяўляе  ў межах сваёй  кампетэнцыi лiцэнзiйную i
акрэдытацыйную дзейнасць;

   4.4. зацвярджае ва ўстаноўленым парадку прыкладныя палажэннi аб
навучальных i выхаваўчых установах i арганiзацыях сiстэмы адукацыi,
узоры дакументаў аб адукацыi;

   4.5. забяспечвае ўзаемасувязь зацiкаўленых мiнiстэрстваў, iншых
цэнтральных  органаў  кiравання,  аблвыканкомаў  i  Мiнскага
гарвыканкома, устаноў, прадпрыемстваў, арганiзацый у галiне адукацыi
i навукi,  маладзёжнай палiтыкi  i iншых  напрамках дзейнасцi,
аднесеных да кампетэнцыi Мiнiстэрства;

   4.6. распрацоўвае праекты заканадаўчых i iншых нарматыўных
актаў,  дзяржаўных  праграм  у  галiне  адукацыi i выхавання,
навукова-тэхнiчнай дзейнасцi, аховы  правоў i сацыяльнай абароны
моладзi, работнiкаў адукацыi i навукi, аховы аўтарскiх i сумежных
правоў, прамысловай уласнасцi;

   4.7. фiнансуе ва ўстаноўленым парадку падведамныя ўстановы i
арганiзацыi;

   4.8. удзельнiчае ў  фармiраваннi i правядзеннi дзяржаўнай
палiтыкi па мiжнароднаму супрацоўнiцтву ў галiне адукацыi, навукi i
тэхнiкi,  стандартызацыi, метралогii  i сертыфiкацыi, патэнтнай
дзейнасцi, аховы аўтарскiх i сумежных правоў, прамысловай уласнасцi;

   4.9. у галiне маладзёжнай палiтыкi:

   4.9.1. аналiзуе i прагназуе сацыяльныя працэсы ў асяроддзi
моладзi, iх уздзеянне на стан палiтычнай i сацыяльна-эканамiчнай
сiтуацыi ў рэспублiцы;

   4.9.2. распрацоўвае рэспублiканскiя  комплексныя i мэтавыя
праграмы па рэалiзацыi дзяржаўнай маладзёжнай палiтыкi, уносiць
прапановы па фiнансаванню гэтых праграм;

   4.9.3. узаемадзейнiчае з дзяржаўнымi органамi i грамадскiмi
маладзёжнымi аб`яднаннямi, каардынуе дзейнасць мiнiстэрстваў, iншых
цэнтральных органаў кiравання ў галiне маладзёжнай палiтыкi, сумесна
з iмi распрацоўвае i ажыццяўляе меры па эканамiчнай, арганiзацыйнай,
прававой падтрымцы маладзёжнага прадпрымальнiцтва, далучэнню моладзi
да  практычнага вырашэння  сацыяльна-эканамiчных i  экалагiчных
праблем;

   4.9.4. аказвае ўсебаковую дапамогу i падтрымку адпаведным
мясцовым органам;

   4.10. у галiне навукова-тэхнiчнай i iнавацыйнай дзейнасцi:

   4.10.1. усебакова аналiзуе стан i прагназуе тэндэнцыi развiцця
навукi i тэхнiкi ў  Рэспублiцы Беларусь, рыхтуе прапановы аб
прыярытэтных напрамках развiцця  навукi i тэхнiкi, мерах па iх
дзяржаўнай падтрымцы;

   4.10.2. каардынуе дзейнасць мiнiстэрстваў, iншых цэнтральных
органаў кiравання, устаноў, прадпрыемстваў i арганiзацый у галiне
навукi i тэхнiкi, сумесна з зацiкаўленымi распрацоўвае прапановы аб
удасканаленнi механiзма эканамiчнага рэгулявання i стымулявання
навукова-тэхнiчнай i iнавацыйнай дзейнасцi ў рэспублiцы, садзейнiчае
развiццю новых эфектыўных форм навукова-тэхнiчнай i iнавацыйнай
дзейнасцi;

   4.10.3. рыхтуе для ўнясення ва ўстаноўленым парадку ў Кабiнет
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь прапановы па пералiку дзяржаўных
навукова-тэхнiчных праграм, арганiзуе распрацоўку гэтых праграм i
ажыццяўляе кантроль за ходам iх выканання;

   4.10.4. прымае ўдзел у распрацоўцы дзяржаўнай iнвестыцыйнай
палiтыкi на аснове  выкарыстання рэсурсазберагаючых, эканамiчна
эфектыўных i экалагiчна чыстых тэхналогiй;

   4.10.5. праводзiць конкурсы  праектаў навукова-даследчых i
вопытна-канструктарскiх   работ   па   вырашэнню   важнейшых
навукова-тэхнiчных i  сацыяльна-эканамiчных праблем, распрацоўцы
тэхналогii i аб`ектаў новай  тэхнiкi, арганiзуе iх дзяржаўную
навукова-тэхнiчную экспертызу;

   4.10.6.  рыхтуе  сумесна  з  зацiкаўленымi  прапановы  па
фiнансаванню  са  сродкаў  дзяржаўнага  бюджэту фундаментальных
даследаванняў,  дзяржаўных навукова-тэхнiчных  праграм i  iншых
навукова-даследчых i вопытна-канструктарскiх работ;

   4.10.7. утварае навуковыя, каардынацыйныя i экспертныя саветы i
камiсii, рабочыя групы для выканання работ i разгляду пытанняў,
аднесеных да яе кампетэнцыi, можа выступаць дзяржаўным заказчыкам
навукова-тэхнiчных  праграм,  асобных  навукова-даследчых  i
вопытна-канструктарскiх работ i заключаць з выканаўцамi гэтых работ
адпаведныя дагаворы (кантракты);

   4.10.8.   вывучае  эфектыўнасць   дзейнасцi  дзяржаўных
навукова-даследчых,  праектна-канструктарскiх  i  тэхналагiчных
арганiзацый i ўстаноў;

   4.10.9.  ажыццяўляе ва  ўстаноўленых заканадаўствам  межах
кiраванне падведамнымi ўстановамi, прадпрыемствамi i арганiзацыямi;

   4.10.10. кантралюе расходаванне бюджэтных сродкаў i ў выпадку
неэфектыўнага або нямэтавага iх выкарыстання спыняе фiнансаванне
навукова-даследчых i вопытна-канструктарскiх работ;

   4.10.11. прадстаўляе Рэспублiку Беларусь i прымае ўдзел у
мiжнародных мерапрыемствах па навукова-тэхнiчных праблемах, заключае
пагадненнi аб супрацоўнiцтве з адпаведнымi органамi замежных дзяржаў
i мiжнароднымi арганiзацыямi;

   4.11. у галiне стандартызацыi, метралогii i сертыфiкацыi:

   4.11.1. ажыццяўляе адзiную палiтыку ў гэтым напрамку, а таксама
абарону iнтарэсаў дзяржавы i спажыўцоў у частцы якасцi вырабаў,
работ i паслуг, вызначае прыярытэтныя напрамкi развiцця ў рэспублiцы
стандартызацыi, метралогii i сертыфiкацыi, арганiзоўвае правядзенне
адпаведных навукова-даследчых i вопытна-канструктарскiх работ;

   4.11.2.  забяспечвае функцыянаванне  i развiццё дзяржаўнай
сiстэмы стандартызацыi, яе гарманiзацыю з адпаведнымi мiжнароднымi
сiстэмамi, а таксама нацыянальнай сiстэмы сертыфiкацыi, ажыццяўленне
работ па сертыфiкацыi прадукцыi i атэстацыi вытворчасцей;

   4.11.3. забяспечвае адзiнства вымярэнняў у рэспублiцы, развiццё
дзяржаўнай  метралагiчнай  службы,  функцыянаванне  нацыянальнай
эталоннай базы адзiнак фiзiчных велiчынь;

   4.11.4. ажыццяўляе дзяржаўны нагляд за стандартамi, сродкамi
вымярэння i выкананнем метралагiчных норм i правiлаў, за вымярэннямi
радыеактыўнага  забруджання  асяроддзя,  усiх  вiдаў  сыравiны,
прадукцыi, у тым лiку экспартнай. Пры гэтым службовыя асобы Камiтэта
па стандартызацыi, метралогii i  сертыфiкацыi маюць права пры
выкананнi сваiх абавязкаў бесперашкодна правяраць прадпрыемствы з
улiкам рэжыму iх работы;

   4.11.5.  ажыццяўляе  метадычнае  кiраўнiцтва  дзейнасцю
мiнiстэрстваў, iншых цэнтральных органаў кiравання, аб`яднанняў,
прадпрыемстваў i арганiзацый у галiне стандартызацыi, метралогii,
сертыфiкацыi, фармiруе з улiкам iх прапаноў гадавыя i перспектыўныя
планы дзяржаўнай стандартызацыi, кантралюе выкананне гэтых планаў;

   4.11.6.  зацвярджае па  прадстаўленню мiнiстэрстваў, iншых
цэнтральных органаў кiравання галаўныя i базавыя арганiзацыi па
стандартызацыi i  метралогii, стварае ва  ўстаноўленым парадку
тэхнiчныя камiтэты па стандартызацыi;

   4.11.7.  распрацоўвае, ажыццяўляе  экспертызу i зацвярджае
дзяржаўныя стандарты Рэспублiкi Беларусь i змяненнi да iх, прымае
рашэннi аб адмене або працягу тэрмiну дзеяння стандартаў, аб часовых
адступленнях ад патрабаванняў стандартаў (за выключэннем стандартаў,
якiя зацвярджаюцца Мiнiстэрствам  архiтэктуры i будаўнiцтва па
замацаванай за iм наменклатуры), ажыццяўляе дзяржаўную рэгiстрацыю
нарматыўных дакументаў па стандартызацыi;

   4.11.8. праводзiць дзяржаўныя выпрабаваннi i дзяржаўную паверку
сродкаў  вымярэння,  метралагiчную  атэстацыю  гэтых сродкаў i
стандартных  узораў саставу  i якасцей  рэчываў i матэрыялаў,
зацвярджае тып сродкаў вымярэння i выдае дазволы на iх вытворчасць
або  завоз з-за  мяжы, ажыццяўляе  ў адпаведнасцi  з дзеючым
заканадаўствам лiцэнзаванне вытворчасцi,  рэалiзацыi, паверкi i
рамонту метралагiчнага абсталявання, вырабу складаных вымяральных
прыбораў;

   4.11.9. забяспечвае вядзенне  фонду стандартных даведачных
даных;

   4.11.10. устанаўлiвае патрабаваннi да сертыфiкацыi прадукцыi i
сiстэм  якасцi  ў  адпаведнасцi  з  мiжнароднымi  сiстэмамi i
пагадненнямi;

   4.11.11.  забяспечвае  ў  парадку,  прадугледжаным дзеючым
заканадаўствам, прымяненне па  вынiках дзяржаўнага нагляду мер
удзеяння за невыкананне патрабаванняў стандартаў, метралагiчных норм
i правiлаў, палажэнняў аб сертыфiкацыi прадукцыi i акрэдытацыi
выпрабавальных лабараторый (цэнтраў);

   4.11.12. распрацоўвае неабходныя праграмы i методыкi, арганiзуе
навучанне  i  павышэнне  квалiфiкацыi  спецыялiстаў  у  галiне
стандартызацыi,  метралогii, сертыфiкацыi  i якасцi  прадукцыi,
ажыццяўляе атэстацыю службовых асоб у якасцi дзяржаўных iнспектараў
i павяральнiкаў;

   4.11.13. забяспечвае акрэдытацыю паверачных, калiбровачных,
вымяральных,   аналiтычных    лабараторый,   выпрабавальных
падраздзяленняў, пастоў i лабараторый дазiметрычнага i радыяцыйнага
кантролю, ажыццяўленне складаных  i высокадакладных вымярэнняў,
акрэдытацыю i рэгiстрацыю прадпрыемстваў i арганiзацый на права
вырабу, рамонту i паверкi сродкаў вымярэння, а таксама вядзення
дзяржаўных рэестраў сродкаў вымярэння i стандартных узораў;

   4.11.14. выдае, перавыдае, распаўсюджвае дзяржаўныя стандарты
Рэспублiкi Беларусь i змяненнi да iх, стандарты i рэкамендацыi
мiжнародных арганiзацый, нацыянальныя стандарты iншых краiн (у
адпаведнасцi з дагаворамi),  метадычныя ўказаннi, iнструкцыi i
рэкамендацыi  па стандартызацыi,  метралогii, сертыфiкацыi,  па
вымярэнню радыеактыўнага  забруджвання,  указальнiкi  дзяржаўных
стандартаў i  iншай нарматыўнай дакументацыi,  рэестры сродкаў
вымярэння,  дзяржаўных   стандартных  узораў,  акрэдытаваных
выпрабавальных лабараторый  (цэнтраў), атэставаных вытворчасцей,
сертыфiкатаў прадукцыi, сiстэм якасцi i iншыя дакументы;

   4.11.15. прыцягвае па ўзгадненню з адпаведнымi кiраўнiкамi
спецыялiстаў мiнiстэрстваў, iншых цэнтральных органаў кiравання,
аб`яднанняў, прадпрыемстваў, арганiзацый, а таксама выкарыстоўвае
тэхнiчныя сродкi для ажыццяўлення дзяржаўнага нагляду i правядзення
работ у галiне стандартызацыi, метралогii i сертыфiкацыi;

   4.11.16. прадстаўляе  Рэспублiку  Беларусь  у  мiжнародных
арганiзацыях па пытаннях стандартызацыi, метралогii i сертыфiкацыi,
ажыццяўляе супрацоўнiцтва з адпаведнымi нацыянальнымi арганiзацыямi
замежных краiн у якасцi нацыянальнага органа па стандартызацыi,
метралогii i сертыфiкацыi Рэспублiкi Беларусь;

   4.12. у галiне патэнтнай дзейнасцi:

   4.12.1. распрацоўвае нарматыўную базу прамысловай уласнасцi,
аналiзуе i абагульняе вынiкi прымянення дзеючага заканадаўства,
устанаўлiвае формы дакументаў, неабходных для афармлення аховы
аб`ектаў прамысловай уласнасцi i дзейнасцi патэнтных павераных
Рэспублiкi Беларусь;

   4.12.2. прымае заяўкi на выдачу ахоўных дакументаў на аб`ектах
прамысловай уласнасцi, праводзiць экспертызу заявак, выдае ахоўныя
дакументы на аб`екты прамысловай уласнасцi i ўносiць змяненнi ў iх,
вядзе рэестры ахоўных дакументаў;

   4.12.3. рэгiструе дагаворы аб перадачы правоў на патэнты i
лiцэнзiйныя дагаворы аб перадачы правоў на выкарыстанне аб`ектаў
прамысловай уласнасцi;

   4.12.4. выдае бюлетэнi аб зарэгiстраваных заяўках, выдадзеных
ахоўных дакументах на аб`екты прамысловай уласнасцi, iншыя вiды
iнфармацыйных матэрыялаў, абменьваецца копiямi ахоўных дакументаў з
iншымi дзяржавамi;

   4.12.5. камплектуе, апрацоўвае i зацоўвае дзяржаўны патэнтны
фонд, папаўняе яго;

   4.12.6.  аказвае  метадычную  дапамогу  прадпрыемствам,
арганiзацыям i грамадзянам рэспублiкi ў правядзеннi вынаходнiцкай i
патэнтна-лiцэнзiйнай работы;

   4.12.7. арганiзоўвае падрыхтоўку  i павышэнне квалiфiкацыi
кадраў па пытаннях прамысловай уласнасцi, атэстацыi i рэгiстрацыi
патэнтных павераных Рэспублiкi Беларусь;

   4.12.8.  дае  тлумачэннi  аб  прымяненнi  рэспублiканскага
заканадаўства па ахове прамысловай уласнасцi, аказвае iнфармацыйныя
i патэнтныя паслугi;

   4.12.9. утварае камiсii i экспертныя групы для падрыхтоўкi
праектаў нарматыўных, арганiзацыйных i метадычных дакументаў у
галiне аховы прамысловай уласнасцi, а таксама камiсii для атэстацыi
патэнтных павераных;

   4.12.10. уносiць прапановы па пытаннях прававога i эканамiчнага
рэгулявання адносiн у галiне прамысловай уласнасцi, устанаўлення i
змянення памераў пошлiн за ажыццяўленне юрыдычных дзеянняў, звязаных
з прававой аховай аб`ектаў прамысловай уласнасцi, выдачы прымусовых
лiцэнзiй на вынаходствы i прамысловыя ўзоры, па ўдзелу Рэспублiкi
Беларусь у мiжнародных саюзах, канвенцыях, арганiзацыях па ахове
прамысловай уласнасцi;

   4.13. у галiне аховы аўтарскiх i сумежных правоў:

   4.13.1. рэалiзуе дзяржаўную палiтыку ў галiне аховы аўтарскiх i
сумежных правоў, забяспечвае адзiнства прававой аховы аўтарскiх i
сумежных правоў на ўсёй тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь;

   4.13.2. распрацоўвае праекты заканадаўчых i iншых нарматыўных
актаў Рэспублiкi Беларусь па ахове аўтарскiх i сумежных правоў;

   4.13.3.  распрацоўвае  сумесна  з  праваахоўнымi i iншымi
дзяржаўнымi органамi меры па барацьбе з незаконным выкарыстаннем
аб`ектаў аўтарскiх i сумежных правоў, удзельнiчае ў ажыццяўленнi
кантролю за выкананнем заканадаўства i мiжнародных пагадненняў
Рэспублiкi Беларусь у гэтай галiне;

   4.13.4  збiрае, атрымлiвае,  размяркоўвае i  выплачвае па
прыналежнасцi ва ўстаноўленым  парадку аўтарскае ўзнагароджанне
згодна з дзеючым заканадаўствам i заключанымi дагаворамi;

   4.13.5.  атрымлiвае i  выплачвае ва  ўстаноўленым парадку
аўтарскае ўзнагароджанне наследнiкам аўтараў за выкарыстанне твораў
у рэспублiцы i па-за яе межамi;

   4.13.6. заключае па жаданню аўтараў i iншых праваўладальнiкаў
дагаворы з iмi, якiя забяспечваюць паўнамоцтвы Мiнiстэрства па ахове
iх твораў;

   4.13.7. рэгiструе творы, якiя выконваюцца публiчна на тэрыторыi
рэспублiкi, а таксама iх аўтараў, улiчвае iншыя творы, што належаць
айчынным i замежным аўтарам, за выкарыстанне якiх выплата аўтарскага
ўзнагароджання праводзiцца праз адпаведны камiтэт Мiнiстэрства;

   4.13.8. садзейнiчае ўладальнiкам аўтарскiх i сумежных правоў у
рэалiзацыi iх правоў на iндывiдуальнай i калектыўнай аснове i
аказвае адпаведную юрыдычную дапамогу i кансультацыi;

   4.13.9. прадстаўляе згодна з дзеючым заканадаўствам правы i
законныя iнтарэсы аўтараў i iх правапераемнiкаў, прымае неабходныя
меры па недапушчэнню парушэнняў i ўзнаўленню парушаных аўтарскiх i
сумежных правоў;

   4.13.10. садзейнiчае абмену каштоўнасцямi культуры i навукi
Рэспублiкi Беларусь з iншымi краiнамi;

   4.13.11. заключае пагадненнi аб супрацоўнiцтве з нацыянальнымi
аўтарска-прававымi арганiзацыямi па ўзаемнай ахове аўтарскiх i
сумежных правоў i ўдзельнiчае ў рабоце адпаведных мiжнародных
арганiзацый;

   4.13.12. зацвярджае па ўзгадненню з Мiнiстэрствам фiнансаў
памеры  камiсiйных  адлiчэнняў  са  збiраемых  сум  аўтарскага
ўзнагароджання;

   4.13.13. мае права мець уласныя грашовыя i валютныя сродкi,
якiя атрымлiвае ад камiсiйных адлiчэнняў, юрыдычных паслуг, а
таксама спонсараў, i выкарыстоўваць iх на мэты, звязаныя з аховай
аўтарскiх i сумежных правоў.

   5. Мiнадукацыя мае права:

   5.1. ва ўстаноўленым парадку атрымлiваць ад мiнiстэрстваў,
iншых цэнтральных органаў кiравання, прадпрыемстваў, арганiзацый,
устаноў iнфармацыйна-аналiтычныя, справаздачныя i статыстычныя даныя
ў межах сваёй кампетэнцыi;

   5.2. ажыццяўляць кантроль за выкарыстаннем фiнансавых сродкаў,
матэрыяльных рэсурсаў, тэхнiчным станам асноўных фондаў устаноў i
арганiзацый, падпарадкаваных непасрэдна Мiнiстэрству;

   5.3. кiраваць дзейнасцю падведамных устаноў, прадпрыемстваў i
арганiзацый шляхам зацвярджэння статутаў, заключэння кантрактаў з iх
кiраўнiкамi,  кiравання  маёмасцю,  выпрацоўкi  рэкамендацыйных
нарматываў па адмiнiстрацыйна-ўпраўленчаму персаналу;

   5.4. ва ўстаноўленым парадку ствараць за кошт вызначаных крынiц
спецыяльныя галiновыя i мiжгалiновыя мэтавыя фонды;

   5.5. у мэтах экспертызы мiжнародных, дзяржаўных i рэгiянальных
праграм i праектаў развiцця адукацыi i навукi ствараць экспертныя
саветы i камiсii;

   5.6. праводзiць мiжнародныя i рэспублiканскiя канферэнцыi,
кангрэсы, сiмпозiумы, нарады, семiнары па пытаннях, аднесеных да
кампетэнцыi Мiнiстэрства;

   5.7. удзельнiчаць у рабоце мiждзяржаўных арганiзацый, камiсiй i
камiтэтаў,  грамадскiх  аб`яднанняў,  арганiзоўваць  мiжнароднае
супрацоўнiцтва з замежнымi краiнамi па пытаннях, якiя ўваходзяць у
кампетэнцыю Мiнiстэрства;

   5.8.  ва  ўстаноўленым  парадку  падаваць  матэрыялы  на
ўзнагароджанне  работнiкаў  устаноў  i  арганiзацый  сiстэмы
Мiнiстэрства, прысваенне iм ганаровых званняў.

   6. Мiнадукацыю ўзначальвае Мiнiстр, якi назначаецца на пасаду i
вызваляецца ад пасады Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.

   Мiнiстр  мае намеснiкаў,  якiя назначаюцца  на пасаду  i
вызваляюцца ад пасады Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь са
згоды Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь. Колькасць намеснiкаў Мiнiстра
вызначаецца  Прэзiдэнтам Рэспублiкi  Беларусь па  прадстаўленню
Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   7. Мiнiстр адукацыi i навукi:

   кiруе дзейнасцю Мiнадукацыi i нясе персанальную адказнасць за
выкананне ўскладзенных на Мiнiстэрства задач i ажыццяўленне iм сваiх
функцый;

   размяркоўвае абавязкi памiж намеснiкамi Мiнiстра па кiраўнiцтву
асобнымi напрамкамi дзейнасцi Мiнiстэрства;

   зацвярджае структуру i штатны расклад цэнтарльнага апарату
Мiнадукацыi ў межах устаноўленых колькасцi работнiкаў гэтага апарату
i расходаў на яго ўтрыманне;

   уносiць ва ўстаноўленым парадку на разгляд Кабiнета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь праекты актаў заканадаўства па пытаннях, якiя
ўваходзяць у кампетэнцыю Мiнадукацыi;

   прымае на работу, у тым лiку на кантрактнай аснове, ва
ўстаноўленым заканадаўствам парадку i звальняе з работы работнiкаў
цэнтральнага апарату Мiнадукацыi;

   зацвярджае палажэннi аб камiтэтах i патэнтным ведамстве, якiя
ўваходзяць  у склад  Мiнiстэрства, а  таксама аб  структурных
падраздзяленнях цэнтральнага апарату Мiнадукацыi;

   стварае ва ўстаноўленым парадку фонды на прадстаўнiцкiя мэты i
iншыя няпланавыя мерапрыемствы.

   8. У  Мiнадукацыi ўтвараецца калегiя  ў складзе Мiнiстра
(старшыня калегii), намеснiкаў Мiнiстра па пасадзе, а таксама iншых
кiруючых работнiкаў i вядучых спецыялiстаў галiны.

   Колькасны i персанальны склад калегii зацвярджаецца Кабiнетам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   Калегiя на сваiх  пасяджэннях разглядае асноўныя праблемы
развiцця адукацыi, навукi i iншых напрамкаў дзейнасцi Мiнiстэрства,
пытаннi ўзаемадзеяння падведамных структурных адзiнак пры вырашэннi
гэтых праблем. Рашэннi калегii праводзяцца ў жыццё, як правiла,
загадамi Мiнiстра.

   У выпадку рознагалоссяў памiж Мiнiстрам i членамi калегii
Мiнiстр праводзiць у жыццё сваё рашэнне i паведамляе аб гэтым
Кабiнету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, а члены калегii ў сваю чаргу
маюць права iнфармаваць Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь аб
сваёй пазiцыi.

   9. Утратил силу.
     ___________________________________________________________
     Пункт 9 утратил силу постановлением Кабинета Министров
     Республики Беларусь от от 22 мая 1996 г. N 336

      9. Пры Мiнадукацыi ствараецца Атэстацыйная калегiя, якая
     з`яўляецца  рэспублiканскай грамадскай  арганiзацыяй па
     прысваенню вучоных званняў дацэнта i прафесара навуковым i
     навукова-педагагiчным  работнiкам.  Старшынёй  калегii
     з`яўляецца Мiнiстр адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.

   10. Пры Мiнадукацыi могуць стварацца саветы па напрамках
дзейнасцi ў складзе работнiкаў цэнтральнага апарату Мiнiстэрства,
прадстаўнiкоў зацiкаўленых мiнiстэрстваў, iншых цэнтральных органаў
кiравання, прадпрыемстваў, арганiзацый, навуковых i навучальных
устаноў, грамадскiх аб`яднанняў  для выпрацоўкi i ажыццяўлення
дзяржаўнай палiтыкi ў адпаведных напрамках дзейнасцi.

   11. У Мiнадукацыю з правамi юрыдычных асоб i без права выдання
нарматыўных актаў ад свайго iмя ўваходзяць Камiтэт па справах
моладзi, Камiтэт на навуцы i тэхналогiях, Камiтэт па стандартызацыi,
метралогii i сертыфiкацыi, Дзяржаўнае патэнтнае ведамства, Камiтэт
па аўтарскiх i сумежных правах (надалей - камiтэты i патэнтнае
ведамства). Палажэннi аб названых камiтэтах i патэнтным ведамстве
зацвярджаецца Мiнiстрам. Старшынi гэтых камiтэтаў i патэнтнага
ведамства  назначаюцца на  пасады i  вызваляюцца ад  пасад у
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам, а намеснiкi старшынь -
Мiнiстрам.

   Старшыня камiтэта або патэнтнага ведамства зацвярджае структуру
i штатны расклад камiтэта або патэнтнага ведамства ў межах колькасцi
работнiкаў i  фонду аплаты працы,  устаноўленых яму Кабiнетам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, назначае на пасады i вызваляе ад
пасад работнiкаў камiтэта або патэнтнага ведамства.

   У камiтэтах i патэнтным ведамстве для разгляду асноўных праблем
iх дзейнасцi могуць утварацца калегii, палажэннi аб якiх i iх
персанальны склад зацвярджаюцца Мiнiстрам.

   12. Мiнадукацыяй могуць ва ўстаноўленым парадку стварацца
вучэбныя, навуковыя, вучэбна-метадычныя, iнфармацыйна-аналiтычныя,
кантрольныя i iншыя ўстановы i арганiзацыi, якiя садзейнiчаюць
вырашэнню задач, ускладзенных на Мiнiстэрства.

   13. Мiнадукацыя, яе камiтэты i патэнтнае ведамства выдаюць у
межах сваёй кампетэнцыi загады, iнструкцыi i ўказаннi на аснове i ў
мэтах выканання дзеючага заканадаўства, арганiзуюць праверку iх
выканання. Нарматыўныя дакументы, прынятыя iмi ва ўстаноўленым
заканадаўствам  парадку,  з`яўляюцца  абавязковымi  для  ўсiх
мiнiстэрстваў i iншых цэнтральных органаў кiравання, упраўленняў i
аддзелаў адукацыi мясцовых  выканаўчых органаў, прадпрыемстваў,
аб`яднанняў, устаноў, арганiзацый i фiзiчных асоб.

   14. Фiнансаванне дзейнасцi цэнтральнага апарату Мiнадукацыi
ажыццяўляецца за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту.

   Фiнансаванне  дзейнасцi камiтэтаў,  патэнтнага ведамства i
падведамных iм устаноў, прадпрыемстваў i арганiзацый ажыццяўляецца
ва ўстаноўленым парадку за кошт сродкаў рэспублiканскага бюджэту,
пазабюджэтных фондаў i сродкаў, якiя атрымлiваюцца ад аказання
паслуг.

   15. Мiнадукацыя з`яўляецца юрыдычный асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем.


                    ЗАЦВЕРДЖАНЫ
                    пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                    Рэспублiкi Беларусь
                    ад 22 чэрвеня 1995 г. N 318

 ПЕРАЛIК

 страцiўшых сiлу пастаноў
 Урада Рэспублiкi Беларусь

   1. Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 31 лiпеня
1992 г. N 472 "Пытаннi Дзяржаўнага патэнтнага ведамства Рэспублiкi
Беларусь пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь" (ЗП Рэспублiкi
Беларусь, 1992 г., N 22, арт.410).

   2. Пастанова  Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь  ад
19 кастрычнiка 1992 г. N 632 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Камiтэце
па справах моладзi пры Савеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь" (ЗП
Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 29, арт.536).

   3. Пастанова Савета Мiнiстраў  Рэспублiкi Беларусь ад
10 лiстапада 1992 г. N 676  "Пытаннi Упраўлення па аўтарскiх i
сумежных  правах пры  Савеце  Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь"
(ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., N 32, арт.576).

   4. Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 6 мая
1993 г. N 295  "Пытаннi  Мiнiстэрства  адукацыi" (ЗП Рэспублiкi
Беларусь, 1993 г., N 14, арт.245).

   5. Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 30 чэрвеня
1994 г. N 479 "Пытаннi Камiтэта па навуцы i тэхналогiях пры Савеце
Мiнiстраў  Рэспублiкi Беларусь" (ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1994 г.,
N 19, арт.364).

   6. Пастанова Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 13 лiпеня
1994  г. N 521  "Аб  зацвярджэннi  Палажэння  аб Камiтэце па
стандартызацыi, метралогii i сертыфiкацыi пры Савеце Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь" (ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., N 20-21,
арт.395).

   7. Пастанова  Кабiнета  Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь  ад
25 студзеня 1995 г. N 48 "Аб калегii Мiнiстэрства адукацыi i навукi"
(Збор указаў Прэзiдэнта i пастаноў Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь, 1995 г., N 3, арт.58) у частцы колькасцi членаў калегii. 


 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России