ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство об образовании


    ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            4 лютага 2003 г. № 3а

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРАВIЛАЎ ПРЫЁМУ ВА ЎСТАНОВЫ, ЯКIЯ
ЗАБЯСПЕЧВАЮЦЬ АТРЫМАННЕ ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ АДУКАЦЫI

    [Изменения и дополнения:
      Постановление Министерства образования от 22 января 2004
     г. № 2 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10539
     от 09.02.2004 г.) ;
      Постановление Министерства образования от 28 апреля 2004
     г. № 30 (зарегистрировано в Национальном реестре - №
     8/10958 от 10.05.2004 г.) .

   У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь ад 29 кастрычнiка
1991 г. "Аб адукацыi" (у рэдакцыi Закону Рэспублiкi Беларусь ад 19
сакавiка 2002 г.) (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1991  г.,  № 33, арт.598; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 37, 2/844) Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
   1. Зацвердзiць:
   Правiлы прыёму ва ўстановы, якiя забяспечваюць  атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi (дадаюцца).
   2. Лiчыць  страцiўшым  сiлу загад Мiнiстэрства  адукацыi
Рэспублiкi Беларусь ад 9 лютага 1999 г. № 46 "Аб зацвярджэннi
Тыпавых правiлаў прыёму ў прафесiянальна-тэхнiчныя  навучальныя
ўстановы Рэспублiкi Беларусь i Палажэння аб прыёмнай  камiсii
прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы Рэспублiкi Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., №
15, 8/92).

Мiнiстр                        П.I.БРЫГАДЗIН

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Пастанова
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        04.02.2003 № 3а

               ПРАВIЛЫ
     прыёму ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне
         прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi

               Глава 1
             АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1. Правiлы прыёму ва ўстановы, якiя забяспечваюць атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай  адукацыi  (далей - Правiлы  прыёму),
рэгулююць парадак прыёму грамадзян ва ўстановы, якiя забяспечваюць
атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, незалежна ад формаў
уласнасцi.
   2. У  дзяржаўных установах, якiя забяспечваюць  атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi (далей - навучальная ўстанова
прафтэхадукацыi),    маюць  права  атрымаць    бясплатную
прафесiянальна-тэхнiчную адукацыю грамадзяне Рэспублiкi Беларусь,
замежныя грамадзяне i асобы без грамадзянства, якiя пастаянна
пражываюць у Рэспублiцы Беларусь, у тым лiку бежанцы, што атрымалi
гэты статус ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку, беларусы, якiя
пражываюць за яе межамi, а таксама грамадзяне Расiйскай Федэрацыi,
Рэспублiкi  Казахстан,  Кыргызскай  Рэспублiкi,   Рэспублiкi
Таджыкiстан.
   Iншыя замежныя  грамадзяне  i  асобы  без грамадзянства ў
дзяржаўныя навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi прымаюцца на ўмовах
кампенсацыi затрат на навучанне на аснове дагавораў у адпаведнасцi з
Палажэннем аб навучаннi ў Рэспублiцы Беларусь замежных грамадзян,
зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 7
лiпеня 1993 г. № 442 (Збор пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь, 1993
г., № 19, арт.370; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 100, 5/11050).
   3. Колькасць  месцаў для прыёму паступаючых у  дзяржаўныя
навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi на навучанне за кошт сродкаў
рэспублiканскага i (або) мясцовых бюджэтаў вызначаецца кантрольнымi
лiчбамi прыёму.
   4. Прыём  на мэтавую падрыхтоўку квалiфiкаваных рабочых у
навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi ажыццяўляецца  па  асобным
конкурсе  на  выдзеленыя  мэтавыя месцы ў рамках зацверджаных
кантрольных лiчбаў прыёму ў адпаведнасцi з Палажэннем аб мэтавай
падрыхтоўцы квалiфiкаваных рабочых i спецыялiстаў, зацверджаным
пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 28 сакавiка 2000
г. № 406 (у рэдакцыi пастановы Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
ад 18 лiстапада 2002 г. № 1603) (Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i
пастаноў  Урада  Рэспублiкi Беларусь, 2000 г., № 9, арт.235;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №
134, 5/11541).
   5. Прыём паступаючых у навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi на
вучэбныя спецыяльнасцi (прафесii), па якiх лiчба пададзеных заяў у
папярэднiм годзе перавышала ўстаноўленыя кантрольныя лiчбы прыёму,
можа ажыццяўляцца шляхам правядзення ўступных iспытаў.
   6. Прыём у прафесiянальна-тэхнiчныя каледжы для атрымання
iнтэграванай  з  прафесiянальна-тэхнiчнай сярэдняй  спецыяльнай
адукацыi  ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з правiламi прыёму  ва
ўстановы,  якiя  забяспечваюць атрыманне сярэдняй  спецыяльнай
адукацыi. 
     __________________________________________________________
     Пункт 6 - в редакции постановления Министерства образования
     от 22 января 2004 г. № 2 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/10539 от 09.02.2004 г.)

      6. Звыш  устаноўленых  кантрольных  лiчбаў  прыёму
     дзяржаўныя навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi  могуць
     ажыццяўляць  прыём паступаючых на навучанне за аплату
     фiзiчнымi i юрыдычнымi асобамi пры ўмове выканання ў
     названых установах нормаў i правiлаў, якiя прад`яўляюцца да
     арганiзацыi вучэбнага працэссу,  i  па  ўзгадненнi  з
     дзяржаўнымi   органамi   кiравання   адукацыяй   па
     падпарадкаваннi.
     __________________________________________________________

   7. Прыём паступаючых на навучанне ў прыватныя навучальныя
ўстановы  прафтэхадукацыi ажыццяўляецца за аплату фiзiчнымi  i
юрыдычнымi асобамi.
   8. Прыём у навучальную ўстанову прафтэхадукацыi на навучанне па
канкрэтнай вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii) ажыццяўляецца  пры
адсутнасцi медыцынскiх процiпаказанняў i процiпаказанняў да працы па
адпаведнай вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii).
   На навучанне па вучэбных спецыяльнасцях (прафесiях), па якiх
забаронена прымяненне працы асоб маладзей за 18 гадоў, прымаюцца
толькi паступаючыя, якiм на момант заканчэння вучобы споўнiцца 18
гадоў.
   9. Медыцынскi  агляд  паступаючых у навучальныя  ўстановы
прафтэхадукацыi праводзiцца ўстановамi аховы здароўя па  месцы
знаходжання навучальнай установы прафтэхадукацыi па накiраваннi яе
адмiнiстрацыi.

               Глава 2
           ПАРАДАК ПРЫЁМУ ДАКУМЕНТАЎ

   10. Устанаўлiваюцца  наступныя тэрмiны прыёму  дакументаў,
уступных  iспытаў  i залiчэння паступаючых на дзённую  форму
навучання:
   10.1. прыём дакументаў у прафесiянальна-тэхнiчныя вучылiшчы,
прафесiянальныя лiцэi (акрамя лiцэйскiх груп) на аснове агульнай
базавай адукацыi з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыi цi без
атрымання яе, прафесiянальна-тэхнiчныя каледжы на аснове агульнай
базавай адукацыi без атрымання агульнай сярэдняй адукацыi - з 15
чэрвеня па 20 лiпеня, уступныя iспыты - з 20 па 27 лiпеня, залiчэнне
ў склад навучэнцаў - да 30 лiпеня; 
     __________________________________________________________
     Подпункт 10.1 - с изменениями, внесенными постановлением
     Министерства образования от 22 января 2004 г.  №  2
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10539 от
     09.02.2004 г.)

      10.1. прыём  дакументаў  у  прафесiянальна-тэхнiчныя
     вучылiшчы, цэнтры прафесiянальнай адукацыi, прафесiянальныя
     лiцэi (акрамя лiцэйскiх груп) на аснове агульнай базавай
     адукацыi з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыi цi без
     атрымання  яе,  вышэйшыя  прафесiянальныя  вучылiшчы,
     прафесiянальна-тэхнiчныя каледжы на аснове агульнай базавай
     адукацыi без атрымання агульнай сярэдняй адукацыi - з 15
     чэрвеня па 20 лiпеня, уступныя iспыты - з 20 па 27 лiпеня,
     залiчэнне ў склад навучэнцаў - да 30 лiпеня;
     __________________________________________________________

   10.2. прыём дакументаў у прафесiянальна-тэхнiчныя вучылiшчы,
прафесiянальныя лiцэi на аснове  агульнай  сярэдняй  адукацыi,
лiцэйскiя   групы   навучальных   устаноў   прафтэхадукацыi,
прафесiянальна-тэхнiчныя каледжы на  аснове  агульнай  сярэдняй
адукацыi цi на аснове агульнай базавай адукацыi з атрыманнем
агульнай сярэдняй адукацыi - з 15 чэрвеня па 15 жнiўня, уступныя
iспыты: першы паток - з 5 па 12 лiпеня, другi паток - з 15 па 22
жнiўня, залiчэнне ў склад навучэнцаў - да 25 жнiўня.
   У асобных выпадках тэрмiны прыёму дакументаў, уступных iспытаў
i залiчэння могуць змяняцца па ўзгадненнi з дзяржаўнымi органамi
кiравання  адукацыяй па падпарадкаваннi. Рашэнне аб  змяненнях
даводзiцца да паступаючых у навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi не
пазней чым за два месяцы да пачатку прыёму дакументаў.
   Калi да канца тэрмiну прыёму дакументаў колькасць паступаючых
менш, чым плануемая колькасць навучэнцкiх месцаў на  вучэбныя
спецыяльнасцi  (прафесii), навучальнай установе  прафтэхадукацыi
дазваляецца працягваць тэрмiны прыёму дакументаў i залiчэння ў склад
навучэнцаў да поўнага ўкамплектавання такiх груп, але не пазней чым
да 15 верасня бягучага года. 
     __________________________________________________________
     Подпункт 10.2 - с изменениями, внесенными постановлением
     Министерства образования от 22 января 2004 г.  №  2
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10539 от
     09.02.2004 г.)

      10.2. прыём  дакументаў  у  прафесiянальна-тэхнiчныя
     вучылiшчы, цэнтры прафесiянальнай адукацыi, прафесiянальныя
     лiцэi на аснове агульнай сярэдняй адукацыi, лiцэйскiя групы
     навучальных   устаноў   прафтэхадукацыi,   вышэйшыя
     прафесiянальныя вучылiшчы, прафесiянальна-тэхнiчныя каледжы
     на аснове агульнай сярэдняй адукацыi цi на аснове агульнай
     базавай адукацыi з атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыi -
     з 15 чэрвеня па 15 жнiўня, уступныя iспыты: першы паток - з
     5 па 12 лiпеня, другi паток - з 15 па 22 жнiўня, залiчэнне
     ў склад навучэнцаў - да 25 жнiўня.
      У асобных выпадках тэрмiны прыёму дакументаў, уступных
     iспытаў  i залiчэння могуць змяняцца па ўзгадненнi з
     дзяржаўнымi   органамi   кiравання   адукацыяй   па
     падпарадкаваннi.  Рашэнне  аб  змяненнях даводзiцца да
     паступаючых у навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi  не
     пазней чым за два месяцы да пачатку прыёму дакументаў.
      Калi да канца тэрмiну прыёму  дакументаў  колькасць
     паступаючых  менш, чым плануемая колькасць навучэнцкiх
     месцаў на вучэбныя спецыяльнасцi (прафесii), навучальнай
     установе прафтэхадукацыi дазваляецца працягваць тэрмiны
     прыёму дакументаў i залiчэння ў склад навучэнцаў да поўнага
     ўкамплектавання такiх груп, але не пазней чым да 15 верасня
     бягучага года.
     __________________________________________________________

   11. Паступаючыя павiнны падаць цi даслаць па пошце ў прыёмную
камiсiю навучальнай установы прафтэхадукацыi наступныя дакументы:
   заяву на iмя дырэктара (кiраўнiка) па форме згодна з дадаткам
2;
   пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi або атэстат  аб
агульнай сярэдняй адукацыi (арыгiнал);
   медыцынскую даведку па форме 086/У;
   заключэнне  медыка-рэабiлiтацыйных экспертных камiсiй  (для
iнвалiдаў I-III групы, а таксама дзяцей-iнвалiдаў);
   даведку аб складзе сям`i;
   6 фотакартак памерам 3х4 см.
   Разам з  пералiчанымi  прадстаўляюцца  дакументы,  якiя
падцвярджаюць права паступаючых на  льготы,  якiя  ўстаноўлены
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, а таксама сведчаць аб асабiстых
здольнасцях i  талентах  паступаючых,  сертыфiкат  абавязковага
цэнтралiзаванага  або  цэнтралiзаванага  тэстыравання па выбары
паступаючага.
   Пашпарт (пасведчанне аб нараджэннi), дакумент аб адносiнах да
вайсковага абавязку прадстаўляюцца асабiста. 
     __________________________________________________________
     Пункт 11 - с  изменениями,  внесенными  постановлением
     Министерства  образования от 28 апреля 2004 г. № 30
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10958 от
     10.05.2004 г.)

      11. Паступаючыя павiнны падаць цi даслаць па пошце ў
     прыёмную камiсiю навучальнай  установы  прафтэхадукацыi
     наступныя дакументы:
      заяву на iмя дырэктара (кiраўнiка) па форме згодна з
     дадаткам 2;
      пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi або атэстат аб
     агульнай сярэдняй адукацыi (арыгiнал);
      сертыфiкат цэнтралiзаванага тэстыравання (для тых, хто ў
     iм удзельнiчаў);
      медыцынскую даведку па форме 086/У;
      заключэнне медыка-рэабiлiтацыйных  экспертных  камiсiй
     (для iнвалiдаў I-III групы, а таксама дзяцей-iнвалiдаў);
      даведку аб складзе сям`i;
      6 фотакартак памерам 3х4 см.
      Разам з  пералiчанымi прадстаўляюцца дакументы, якiя
     падцвярджаюць права паступаючых на льготы, якiя ўстаноўлены
     заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, а таксама сведчаць аб
     асабiстых здольнасцях i талентах паступаючых.
      Пашпарт (пасведчанне  аб  нараджэннi),  дакумент  аб
     адносiнах да вайсковага абавязку прадстаўляюцца асабiста.
     __________________________________________________________

               Глава 3
     ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ЎСТУПНЫХ IСПЫТАЎ I ЗАЛIЧЭННЯ

   12. Уступныя iспыты могуць праводзiцца ў форме: уступнага
экзамену,  тэстыравання, адбору на аснове адзнак, указаных  у
дакуменце аб адукацыi.
   Колькасць уступных iспытаў, iх формы вызначаюцца навучальнымi
ўстановамi прафтэхадукацыi з улiкам профiлю вучэбных спецыяльнасцей
(прафесiй) па ўзгадненнi з дзяржаўнымi органамi кiравання адукацыяй
па  падпарадкаваннi,  а  для прыватных навучальных  устаноў
прафтэхадукацыi - па ўзгадненнi з заснавальнiкам i даводзяцца да
грамадскасцi не пазней чым за два месяцы да пачатку  прыёму
дакументаў. 
     __________________________________________________________
     Часть третья  пункта  12  исключена  постановлением
     Министерства образования от 28 апреля 2004 г. №  30
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10958 от
     10.05.2004 г.)
     Части четвертую - восьмую считать соответственно частями
     третьей - седьмой.

      Для паступаючых (выпускнiкоў 2004 года i папярэднiх
     гадоў) на аснове агульнай сярэдняй адукацыi ўступны iспыт
     па беларускай цi рускай мове (па выбары) праводзiцца ў
     форме абавязковага цэнтралiзаванага тэстыравання. Тэрмiны i
     ўмовы правядзення цэнтралiзаванага тэстыравання вызначаюцца
     Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
     ___________________________________________________________
     Пункт 12  после  части второй дополнен частью третьей
     постановлением Министерства образования от 22 января 2004
     г. № 2 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10539
     от 09.02.2004 г.)
     Части третью  - седьмую считать соответственно частями
     четвертой - восьмой
     __________________________________________________________

   Уступныя iспыты (акрамя iспытаў па вучэбнай спецыяльнасцi
(прафесii) праводзяцца па праграмах, складзеных у адпаведнасцi з
вучэбнымi праграмамi ўстаноў, якiя забяспечваюць атрыманне агульнай
сярэдняй або базавай адукацыi, i зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi
Рэспублiкi Беларусь.
   Уступны iспыт па вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii) (па малюнку,
скульптуры,  канструяванню i выкананню розных вырабаў цi  iх
элементаў, разьбе па дрэве, выкананню спецыяльных разлiкаў i iншых)
праводзiцца ў першую чаргу па праграме, зацверджанай дзяржаўнымi
органамi кiравання адукацыяй па падпарадкаваннi.
   Паступаючыя маюць права здаваць уступныя iспыты па выбары на
беларускай цi рускай мове.
   Ацэнка ведаў ажыццяўляецца па дзесяцiбальнай шкале адзнак (0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
   Расклад уступных iспытаў прыёмныя камiсii абвяшчаюць не пазней
як за тыдзень да пачатку iх правядзення.
   13. Пры  прыёме  на ўсе вучэбныя спецыяльнасцi (прафесii)
залiчваюцца   вынiкi   абавязковага   цэнтралiзаванага   або
цэнтралiзаванага  тэстыравання  ў адпаведнасцi з прадстаўленымi
сертыфiкатамi. 
     __________________________________________________________
     Пункт 13 - с  изменениями,  внесенными  постановлением
     Министерства  образования от 28 апреля 2004 г. № 30
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10958 от
     10.05.2004 г.)

      13. Пры прыёме на ўсе вучэбныя спецыяльнасцi (прафесii)
     залiчваюцца  вынiкi  цэнтралiзаванага  тэстыравання  ў
     адпаведнасцi з прадстаўленымi сертыфiкатамi.
     __________________________________________________________

   14. Паступаючыя, якiя не з`явiлiся на ўступныя iспыты па
ўважлiвай прычыне, дапускаюцца да iх здачы па рашэннi адказнага
сакратара прыёмнай камiсii ў тэрмiны для iншых груп.
   Паступаючыя, якiя не з`явiлiся на ўступныя iспыты без уважлiвай
прычыны або атрымалi нездавальняючую адзнаку, а таксама якiя забралi
дакументы, да наступных iспытаў не дапускаюцца.
   15. Нездавальняючай лiчыцца адзнака "0" балаў па дзесяцiбальнай
шкале.
   16. Без уступных iспытаў залiчваюцца паступаючыя, якiя маюць
пасведчанне аб агульнай базавай адукацыi з адзнакай або атэстат аб
агульнай сярэдняй адукацыi асобага ўзору (узнагароджаныя залатым цi
сярэбраным медалём). Вызваляюцца ад уступных iспытаў па адпаведным
прадмеце  з  выстаўленнем  адзнакi  "10"  балаў  пераможцы
рэспублiканскiх, абласных (Мiнскай гарадской) прадметных алiмпiяд
(дыпломы I, II, III ступенi).
   17. Па-за конкурсам (а пры правядзеннi ўступных iспытаў пры
атрыманнi станоўчых адзнак) на навучанне па канкрэтных вучэбных
спецыяльнасцях (прафесiях) залiчваюцца:
   дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi бацькоў;
   дзецi (у  тым  лiку  ўсыноўленыя)  ваеннаслужачых,  асоб
начальнiцкага i радавога складу органаў унутраных спраў, рабочых
(служачых), якiя займалi штатныя пасады ў воiнскiх часцях у складзе
савецкiх войск на тэрыторыi дзяржаў, у якiх вялiся баявыя дзеяннi, i
загiнуўшых (памёршых) цi стаўшых iнвалiдамi ў час праходжання
воiнскай службы пры выкананнi службовых абавязкаў цi працы;
   дзецi (у  тым  лiку  ўсыноўленыя)  ваеннаслужачых,  асоб
начальнiцкага i радавога складу органаў унутраных спраў, органаў i
падраздзяленняў  па  надзвычайных сiтуацыях, органаў фiнансавых
расследаванняў, загiнуўшых (памёршых) цi стаўшых iнвалiдамi ў мiрны
час  пры  праходжаннi  воiнскай  службы,  выкананнi  службовых
абавязкаў;
   дзецi-iнвалiды, iнвалiды I i II групы, якiм у адпаведнасцi з
заключэннем  медыка-рэабiлiтацыйных  экспертных  камiсiй  не
процiпаказана навучанне ў навучальнай установе прафтэхадукацыi i
якiя могуць наведваць заняткi;
   воiны-iнтэрнацыяналiсты;
   асобы, якiя маюць iльготы ў адпаведнасцi з артыкулам 18 Закона
Рэспублiкi Беларусь ад 22 лютага 1991 г. "Аб сацыяльнай абароне
грамадзян,  пацярпеўшых  ад  катастрофы  на Чарнобыльскай АЭС"
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., №  10,
арт.111). 
     __________________________________________________________
     Пункт 17 - с  изменениями,  внесенными  постановлением
     Министерства  образования  от 22 января 2004 г. № 2
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10539 от
     09.02.2004 г.)

      17. Па-за конкурсам (а пры правядзеннi ўступных iспытаў
     пры атрыманнi станоўчых адзнак) на навучанне па канкрэтных
     вучэбных спецыяльнасцях (прафесiях) залiчваюцца:
      дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi бацькоў;
      дзецi (у тым лiку ўсыноўленыя) з сем`яў ваеннаслужачых
     або рабочых i служачых, што займалi штатныя пасады ў
     воiнскiх  часцях,  якiя  загiнулi  (памерлi) цi сталi
     iнвалiдамi ў час праходжання ваеннай службы або працы ў
     складзе савецкiх войскаў на тэрыторыi дзяржаў, у якiх
     вялiся баявыя дзеяннi,  а  таксама  дзецi  з  сем`яў
     ваеннаслужачых, якiя загiнулi (памерлi) у мiрны час пры
     праходжаннi ваеннай службы;
      дзецi з сем`яў асоб начальнiцкага i радавога складу
     органаў унутраных спраў, якiя загiнулi (памерлi) цi сталi
     iнвалiдамi пры выкананнi службовых абавязкаў на тэрыторыi
     дзяржаў, дзе вялiся баявыя дзеяннi, а таксама якiя загiнулi
     (памерлi) у мiрны час пры выкананнi службовых абавязкаў;
      дзецi з сем`яў асоб начальнiцкага i радавога складу
     органаў фiнансавых расследаванняў, якiя загiнулi (памерлi)
     пры выкананнi службовых абавязкаў;
      дзецi-iнвалiды, iнвалiды  I  i  II  групы,  якiм у
     адпаведнасцi  з  заключэннем   медыка-рэабiлiтацыйных
     экспертных камiсiй не процiпаказана навучанне ў навучальнай
     установе прафтэхадукацыi i якiя могуць наведваць заняткi;
      воiны-iнтэрнацыяналiсты;
      асобы, якiя маюць iльготы ў адпаведнасцi з артыкулам 18
     Закона Рэспублiкi Беларусь ад 22 лютага 1991 г. "Аб
     сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на
     Чарнобыльскай АЭС" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай
     ССР, 1991 г., № 10, арт.111).
     __________________________________________________________

   18. Для    забеспячэння    правоў  на    атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi паступаючых на агульных падставах
дзяржаўныя  органы кiравання адукацыяй па падпарадкаваннi  пры
неабходнасцi пераглядаюць кантрольныя лiчбы прыёму.
   19. Пераважнае  права (пры iншых аднолькавых умовах)  пры
залiчэннi ў навучальныя ўстановы прафтэхадукацыi маюць:
   iнвалiды III групы пры адсутнасцi медыцынскiх процiпаказанняў;
   асобы, якiя маюць iльготы ў адпаведнасцi з артыкуламi 19, 20,
23, 24, 25 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб сацыяльнай абароне
грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС".
   20. Рашэнне аб залiчэннi ў навучальную ўстанову прафтэхадукацыi
прымаецца прыёмнай камiсiяй i афармляецца пратаколам, якi з`яўляецца
падставай для выдання загада аб залiчэннi ў навучальную ўстанову
прафтэхадукацыi.  Спiсы  залiчаных  у  навучальную  ўстанову
прафтэхадукацыi вывешваюцца для азнаямлення не пазней чым праз тры
днi пасля залiчэння.
   21. Паступаючыя,  якiя  залiчаны ў навучальную  ўстанову
прафтэхадукацыi i не прыступiлi да заняткаў без уважлiвых прычын на
працягу дзесяцi дзён з моманту iх пачатку, з навучальнай установы
прафтэхадукацыi адлiчваюцца ва ўстаноўленым парадку.
   22. Паступаючыя, якiя не прайшлi па конкурсе (у выпадку яго
ўзнiкнення) на выбраную iмi вучэбную спецыяльнасць (прафесiю), маюць
права атрымаць прафесiянальна-тэхнiчную адукацыю па iншай вучэбнай
спецыяльнасцi (прафесii), а па выбранай вучэбнай спецыяльнасцi
(прафесii) - у iншай навучальнай установе прафтэхадукацыi, дзе ёсць
месцы для навучання па дадзенай вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii).
Паступаючыя маюць права атрымаць даведку аб здадзеных уступных
iспытах i адзнаках па кожным прадмеце згодна з дадаткам 9.

               Глава 4
           ФУНКЦЫI ПРЫЁМНАЙ КАМIСII

   23. Прыёмная камiсiя ўстановы, якая забяспечвае  атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi, ствараецца штогод для арганiзацыi
прыёму  грамадзян  ва  ўстанову, якая забяспечвае  атрыманне
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi.
   24. Склад прыёмнай камiсii фармiруецца з лiку педагагiчных
работнiкаў навучальнай установы прафтэхадукацыi, правы i абавязкi яе
членаў  вызначае i зацвярджае дырэктар (кiраўнiк)  навучальнай
установы прафтэхадукацыi, якi з`яўляецца старшынёй прыёмнай камiсii
i нясе адказнасць за арганiзацыю прыёму.
   25. З лiку найбольш вопытных i квалiфiкаваных педагагiчных
работнiкаў навучальнай установы прафтэхадукацыi на ўвесь перыяд
арганiзацыi прыёму назначаецца адказны сакратар прыёмнай камiсii.
   26. Тэрмiн паўнамоцтваў прыёмнай камiсii складае адзiн год.
   27. Загад аб зацвярджэннi складу прыёмнай камiсii выдаецца
дырэктарам (кiраўнiком) не пазней сакавiка бягучага года.
   28. У  сваёй рабоце прыёмная камiсiя кiруецца  дадзенымi
Правiламi прыёму i iншымi актамi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь.
   29. На прыёмную камiсiю ўскладаюцца наступныя функцыi:
   арганiзацыя работы па прафесiянальнай арыентацыi  моладзi,
падрыхтоўцы  i  распаўсюджваннi  iнфармацыйных  матэрыялаў  аб
навучальнай установе прафтэхадукацыi, неабходнай дакументацыi па
прыёме грамадзян;
   арганiзацыя для паступаючых кансультацый па змесце праграм
уступных iспытаў, па арганiзацыi iх правядзення, крытэрыях ацэнкi,
прад`яўляемых патрабаваннях, узроўнях складанасцi экзаменацыйных
заданняў, парадку залiчэння, устаноўленых заканадаўствам iльготах;
   арганiзацыя прыёму дакументаў ад паступаючых, iх афармлення i
захоўвання, перапiскi па пытаннях прыёму;
   правядзенне гутарак з паступаючымi ў навучальную ўстанову
прафтэхадукацыi, iх бацькамi (апекунамi) па пытаннях выбару вучэбнай
спецыяльнасцi (прафесii), умоў прыёму i навучання, матэрыяльнага
забеспячэння, правоў i абавязкаў навучэнцаў;
   прыняцце рашэнняў аб допуску да здачы ўступных  iспытаў,
правядзеннi ўступных iспытаў i конкурснага адбору (у  выпадку
ўзнiкнення конкурсу), аб залiчэннi ў лiк навучэнцаў;
   арганiзацыя медыцынскага агляду паступаючых у  навучальную
ўстанову прафтэхадукацыi на прафесiянальную прыгоднасць;
   фармiраванне экзаменацыйных камiсiй пры правядзеннi ўступных
iспытаў i арганiзацыя кантролю за iх дзейнасцю.
   30. Колькасць i склад экзаменацыйных камiсiй зацвярджаецца
загадам  дырэктара (кiраўнiка) i складаецца з лiку  найбольш
квалiфiкаваных педагагiчных работнiкаў адпаведнага напрамку.

               Глава 5
        АРГАНIЗАЦЫЯ РАБОТЫ ПРЫЁМНАЙ КАМIСII

   31. Дакументы  паступаючых  у  навучальную    ўстанову
прафтэхадукацыi рэгiструюцца ў журнале рэгiстрацыi заяў паступаючых
у навучальную ўстанову прафтэхадукацыi па вучэбнай спецыяльнасцi
(прафесii) згодна з дадаткам 1. Паступаючаму выдаецца распiска аб
прыёме дакументаў згодна з дадаткам 3.
   32. Прыёмная камiсiя прымае рашэнне i паведамляе аб допуску
паступаючага да ўступных iспытаў у пiсьмовай форме згодна з дадаткам
4 не пазней чым за тыдзень да iх пачатку. Паступаючым, якiя
дапушчаны  да  ўступных iспытаў, у дзень iх здачы  выдаецца
экзаменацыйны лiст згодна з дадаткам 8.
   33. Расклад  уступных  iспытаў  зацвярджаецца  дырэктарам
(кiраўнiком) навучальнай установы прафтэхадукацыi не пазней чым за
тыдзень да iх правядзення. Прозвiшчы экзаменатараў у раскладзе не
ўказваюцца. Iнтэрвалы памiж iспытамi, як правiла, складаюць не менш
чым 2-3 днi.
   34. Уступныя iспыты (акрамя iспытаў па вучэбнай спецыяльнасцi
(прафесii) праводзяцца па экзаменацыйных бiлетах i заданнях у
адпаведнасцi з вучэбнымi праграмамi ўстаноў, якiя забяспечваюць
атрыманне агульнай сярэдняй або базавай адукацыi, зацверджанымi
Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Экзаменацыйныя бiлеты i
заданнi  складаюцца экзаменацыйнымi камiсiямi i  зацвярджаюцца
старшынёй прыёмнай камiсii за месяц да пачатку iспытаў. Колькасць
бiлетаў павiнна быць не меншай, чым колькасць экзаменаваных у групе,
а колькасць камплектаў (варыянтаў) заданняў вызначае  старшыня
прыёмнай камiсii.
   Уступны iспыт па вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii) праводзiцца
ў першую чаргу па праграме, зацверджанай дзяржаўнымi органамi
кiравання адукацыяй па падпарадкаваннi.
   35. Тэксты  дыктантаў i пераказаў вызначаюцца  навучальнай
установай прафтэхадукацыi ў адпаведнасцi з актамi заканадаўства
Рэспублiкi Беларусь.
   36. Групы для здачы ўступных iспытаў фармiруюцца, як правiла,
па 25-30 чалавек. Для зручнасцi пры правядзеннi вусных iспытаў група
можа разбiвацца на падгрупы для здачы iспытаў адна пасля другой у
адзiн i той жа дзень.
   37. Пры  правядзеннi пiсьмовага экзамену варыянт  задання
вызначаецца жараб`ёўкай з удзелам паступаючых.
   38. Прысутнасць на ўступных iспытах пабочных асоб без дазволу
старшынi прыёмнай камiсii не дапускаецца.
   39. Вусныя iспыты прымаюцца двума экзаменатарамi, пiсьмовыя -
адным.
   40. Вынiкi  ўступных  iспытаў  ацэньваюцца адзнакамi  па
дзесяцiбальнай шкале.
   Экзаменацыйная  адзнака  ставiцца  лiчбай i пропiссю  ў
экзаменацыйны лiст i экзаменацыйную ведамасць згодна з дадаткам 7.
Кожная  адзнака па вусным экзамене ў экзаменацыйным лiсце  i
экзаменацыйнай ведамасцi падпiсваецца двума экзаменатарамi.
   41. На правядзенне ўступных iспытаў прадугледжваюцца наступныя
нормы часу (у астранамiчных гадзiнах):
   на правядзенне пiсьмовага iспыту ў навучальнай групе па мове i
лiтаратуры - 4 гадзiны (сачыненне), 2 гадзiны (пераказ), 1 гадзiна
(дыктоўка), па матэматыцы - 4 гадзiны, па хiмii i фiзiцы - 3
гадзiны, тэстыравання па агульнаадукацыйных прадметах - не больш за
1 гадзiну;
   на правядзенне iспыту па вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii)
нормы часу ўстанаўлiваюцца дырэктарам (кiраўнiком)  навучальнай
установы прафтэхадукацыi, але не больш за 4 гадзiны.
   На правядзенне вуснага экзамену адводзiцца не больш за 15
хвiлiн на аднаго паступаючага. 
     __________________________________________________________
     Пункт 41 - с  изменениями,  внесенными  постановлением
     Министерства  образования  от 22 января 2004 г. № 2
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/10539 от
     09.02.2004 г.)

      41. На правядзенне ўступных iспытаў прадугледжваюцца
     наступныя нормы часу (у астранамiчных гадзiнах):
      на правядзенне пiсьмовага iспыту ў навучальнай групе па
     мове i лiтаратуры - 4 гадзiны (сачыненне), 2 гадзiны
     (пераказ), 1 гадзiна (дыктоўка), па матэматыцы - 4 гадзiны,
     па хiмii i фiзiцы - 3 гадзiны;
      на правядзенне  iспыту  па  вучэбнай  спецыяльнасцi
     (прафесii)  нормы  часу  ўстанаўлiваюцца  дырэктарам
     (кiраўнiком) навучальнай установы прафтэхадукацыi, але не
     больш за 4 гадзiны.
      На правядзенне вуснага экзамену адводзiцца не больш за
     15 хвiлiн на аднаго паступаючага.
     __________________________________________________________

   42. Пiсьмовыя экзаменацыйныя работы (у тым лiку чарнавiк), а
таксама запiсы пры падрыхтоўцы да адказу на вусным  экзамене
выконваюцца  на  лiстах  са  штампам навучальнай  установы
прафтэхадукацыi.
   43. Пiсьмовыя экзаменацыйныя работы правяраюцца пад шыфрам без
указання прозвiшча паступаючага. Шыфроўку пiсьмовых работ праводзiць
адказны сакратар прыёмнай камiсii. Пасля шыфроўкi тытульныя лiсты
застаюцца ў адказнага сакратара прыёмнай камiсii, а лiсты-ўкладышы
вяртаюцца  старшынi  экзаменацыйнай камiсii, якi  размяркоўвае
пiсьмовыя работы памiж членамi экзаменацыйнай камiсii для праверкi.
Праверка  пiсьмовай  работы  паступаючага праводзiцца  адным
экзаменатарам.  Старшыня  экзаменацыйнай  камiсii  праводзiць
кантрольную пераправерку ўсiх работ, ацэненых на "0" i "10" балаў i
выбарачна 5 працэнтаў пiсьмовых работ, ацэненых другiмi адзнакамi.
Праверка пiсьмовых работ праводзiцца толькi ў памяшканнi навучальнай
установы прафтэхадукацыi i толькi членамi экзаменацыйнай камiсii.
   Правераныя работы, а таксама лiсты для вуснага адказу пасля
iспыту перадаюцца экзаменатарам адказнаму сакратару на захаванне.
   44. Пiсьмовыя  работы паступiўшых у навучальную  ўстанову
прафтэхадукацыi захоўваюцца ў iх асабовых справах.
   Пiсьмовыя работы паступаючых, якiя атрымалi нездавальняючыя
адзнакi i не прайшлi па конкурсе, знiшчаюцца праз тры месяцы з
пачатку навучальнага года.
   45. На  праверку пiсьмовых уступных экзаменацыйных  работ
паступаючых прадугледжваюцца наступныя нормы часу:
   1 дыктоўка - 15 хвiлiн;
   1 пераказ - 20 хвiлiн;
   1 работа па малюнку, скульптуры i iншых - 10 хвiлiн;
   1  работа  па  матэматыцы,  хiмii,  фiзiцы i  iншых
агульнаадукацыйных прадметах асоб, якiя паступаюць у навучальную
ўстанову на аснове агульнай базавай школы, - 15 хвiлiн;
   1  работа  па  матэматыцы,  хiмii,  фiзiцы i  iншых
агульнаадукацыйных прадметах асоб, якiя паступаюць у навучальную
ўстанову на базе агульнай сярэдняй адукацыi, - 20 хвiлiн.
   46. Пераздача ўступных iспытаў не дапускаецца. Паступаючыя,
якiя атрымалi нездавальняючую адзнаку, а таксама не з`явiлiся без
уважлiвых прычын на ўступныя iспыты, да далейшых iспытаў  не
дапускаюцца.
   Пры наяўнасцi ўважлiвых прычын, пацверджаных  дакументамi,
паступаючыя могуць дапускацца да здачы ўступных iспытаў з дазволу
старшынi прыёмнай камiсii цi адказнага сакратара ў межах вызначаных
тэрмiнаў  правядзення iспытаў у дадзенай навучальнай  установе
прафтэхадукацыi.
   47. Кожны паступаючы мае права асабiста азнаёмiцца са сваёй
пiсьмовай работай незалежна ад атрыманай адзнакi.
   Апеляцыi  па  пытаннях  экзаменацыйнай адзнакi  падаюцца
паступаючым адказнаму сакратару на iмя старшынi прыёмнай камiсii ў
дзень правядзення вусных iспытаў або ў дзень абвяшчэння адзнакi па
пiсьмовым iспыце.
   Старшыня прыёмнай камiсii стварае апеляцыйную камiсiю з лiку
найбольш вопытных i квалiфiкаваных педагагiчных работнiкаў.
   Пры разглядзе апеляцый паступаючых дадатковае iх апытанне не
дапускаецца.
   Разгляд апеляцыi праводзiцца не пазней чым за тры каляндарныя
днi пасля яе падачы. Рашэнне прымаецца большасцю галасоў членаў
апеляцыйнай камiсii. Iншыя пытаннi, якiя ўзнiклi пры разглядзе
апеляцый, вырашаюцца старшынёй прыёмнай камiсii.
   48. Усе выпадкi далейшага змянення выстаўленых экзаменатарамi
адзнак суправаджаюцца пiсьмовым абгрунтаваннем апеляцыйнай камiсii,
тлумачэннем экзаменатара i зацвярджаюцца рашэннем прыёмнай камiсii.
   49. Паступаючым, якiя залiчаны, а таксама не залiчаны  ў
навучальную ўстанову прафтэхадукацыi, не пазней чым у трохдзённы
тэрмiн  пасля  заканчэння  конкурснага адбору  накiроўваюцца
паведамленнi згодна з дадаткамi 5, 6.

                 Дадатак 1
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

                ЖУРНАЛ
    рэгiстрацыi заяў паступаючых у навучальную ўстанову
    прафтэхадукацыi па вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii)
               у _____ г.

                          Левы бок старонкi
-------------T------------T-------------T-------------T------------¬
¦      ¦Дата прыёму ¦ Прозвiшча, ¦  Пералiк  ¦  Якую  ¦
¦  № п/п  ¦ дакументаў ¦ iмя, iмя па ¦прадстаўленых¦ замежную ¦
¦      ¦      ¦  бацьку  ¦ дакументаў ¦мову вывучаў¦
+------------+------------+-------------+-------------+------------+
¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦
+------------+------------+-------------+-------------+------------+
¦   1   ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
+------------+------------+-------------+-------------+------------+
¦   2   ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
+------------+------------+-------------+-------------+------------+
¦  ...   ¦      ¦       ¦       ¦      ¦

                              Правы бок старонкi
-----------------T-------T---------T----------T---------------------T-------¬
¦ Сярэднi бал у ¦    ¦     ¦     ¦           ¦    ¦
¦ дакуменце аб ¦    ¦     ¦Адзнака аб¦ Адзнака аб вяртаннi ¦    ¦
¦ адукацыi або ¦ Хатнi ¦ Цi мае ¦залiчэннi ¦  дакументаў цi  ¦Заўвага¦
¦адзнакi (сярэднi¦ адрас ¦патрэбу ў¦  цi  ¦распiска аб атрыманнi¦    ¦
¦бал), атрыманая ¦    ¦iнтэрнаце¦адмаўленнi¦(№ пашпарта, паштовай¦    ¦
¦  на ўступных ¦    ¦(так, не)¦ ў прыёме ¦   квiтанцыi)   ¦    ¦
¦   iспытах  ¦    ¦     ¦     ¦           ¦    ¦
+----------------+-------+---------+----------+---------------------+-------+
¦    6    ¦  7  ¦  8  ¦   9  ¦     10     ¦ 11  ¦
+----------------+-------+---------+----------+---------------------+-------+
¦        ¦    ¦     ¦     ¦           ¦    ¦

                 Дадатак 2
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

Дапусцiць да ўступных iспытаў  Залiчыць на I курс па вучэбнай
_____________________________  спецыяльнасцi (прафесii)
_____________________________  ___________________________________
Дырэктар ____________________  ___________________________________
"___"_______________ ___ г.   Дырэктар __________________________
                 Загад № ___ ад "___"________ ___ г.

Дырэктару __________________________________________________________
         (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)
____________________________________________________________________
Гр-на(кi) __________________________________________________________
            (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
якi (якая) пражывае ________________________________________________
                (адрас пастаяннай прапiскi)
Скончыў(ла) ________________________________________________________
                (год заканчэння, назва школы)

                ЗАЯВА

   Прашу дапусцiць мяне да ўступных iспытаў ______________________
у навучальную ўстанову прафтэхадукацыi па вучэбнай спецыяльнасцi
(прафесii) _________________________________________________________
           (назва вучэбнай спецыяльнасцi (прафесii)
Пра сябе паведамляю наступныя звесткi: _____________________________
                    (год, месяц, дата нараджэння)
якую замежную мову вывучаў(ла) у школе _____________________________
прозвiшча, iмя, iмя па бацьку бацькоў:
бацька _____________________________________________________________
мацi _______________________________________________________________
У iнтэрнаце маю патрэбу, не маю (падкрэслiць).

Дадатковыя звесткi пра сябе: _______________________________________
                (профiль працоўнай падрыхтоўкi ў
____________________________________________________________________
 школьных майстэрнях, мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатах i
____________________________________________________________________
       iншыя формы працоўнага навучання ў школе)

Згодна з Правiламi прыёму прыкладаю наступныя дакументы:
1. _________________________________________________________________
... ________________________________________________________________

_______________                 ___________________
  (дата)                       (подпiс)

                 Дадатак 3
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

               РАСПIСКА
            аб прыёме дакументаў

№ __________________________________________________________________
          (па рэгiстрацыйным журнале)
у прыёме дакументаў на вучэбную спецыяльнасць (прафесiю) ___________
____________________________________________________________________
ад _________________________________________________________________
          (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)

Прыняты дакументы:
1. Заява.
2. Фотакарткi.
3. Медыцынская даведка 086/У.
4. Атэстат (пасведчанне), дыплом № ________ ад "___"_________ ___ г.
выдадзены __________________________________________________________
5. Даведка аб складзе сям`i.
6. Iншыя дакументы _________________________________________________

"___"________________ ___ г.

Прыняў адказны сакратар прыёмнай камiсii ________ __________________
                     (подпiс)   (iнiцыялы,
                            прозвiшча)

   Заўвага. У выпадку страты распiскi  паступаючы  неадкладна
заяўляе аб гэтым у прыёмную камiсiю.

                 Дадатак 4
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

                Куды (адрас) _______________________
                ____________________________________
                Каму _______________________________
                     (прозвiшча, iнiцыялы)

              ПАВЕДАМЛЕННЕ

   Для здачы ўступных iспытаў ____________________________________
Вам належыць з`явiцца ў ____________________________________________
            (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)
____________________________________________________________________
"___" _____________ ___ г. у _______________________________ гадзiн.

   Пры сабе мець пасведчанне аб нараджэннi або пашпарт, дакумент
аб адносiнах да вайсковага абавязку.

   Экзаменацыйны лiст № __________________ неабходна атрымаць у
адказнага сакратара прыёмнай камiсii напярэдаднi першага экзамену.

Дырэктар _________________           _____________________
       (подпiс)             (iнiцыялы, прозвiшча)
_________________________
    (дата)

                 Дадатак 5
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

                 Куды (адрас) _____________________
                 __________________________________
                 Каму _____________________________
                     (прозвiшча, iнiцыялы)

            ПАВЕДАМЛЕННЕ № _______

   Прыёмная  камiсiя паведамляе, што загадам па  навучальнай
установе прафтэхадукацыi ад "____" ______________ ___ г. № ______ Вы
залiчаны ў лiк навучэнцаў ________ курса па вучэбнай спецыяльнасцi
(прафесii) _________________________________________________________
з  атрыманнем,  без атрымання iнтэрната i павiнны з`явiцца ў
навучальную ўстанову прафтэхадукацыi "____"_____________ ___ г.

Адказны сакратар прыёмнай камiсii _________ ________________________
                  (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

               Пячатка
        навучальнай установы прафтэхадукацыi

   Заўвага. Пры немагчымасцi прыбыць у прызначаны тэрмiн  па
ўважлiвай прычыне неабходна паведамiць аб гэтым у навучальную
ўстанову. У вынiку няяўкi на заняткi па няўважлiвай прычыне Вы
будзеце выключаны з лiку навучэнцаў.

                 Дадатак 6
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

                Куды (адрас) _______________________
                ____________________________________
                Каму _______________________________
                     (прозвiшча, iнiцыялы)

              ПАВЕДАМЛЕННЕ

   У прыёме ў лiк навучэнцаў Вам адмоўлена па наступнай прычыне: _
____________________________________________________________________
   Адначасова паведамляем, што для атрымання дакументаў, здадзеных
пры падачы заявы аб прыёме, Вам неабходна з`явiцца асабiста да
адказнага сакратара прыёмнай камiсii.
   Даведку аб здадзеных уступных iспытах i адзнаках па кожным
прадмеце Вы можаце атрымаць у прыёмнай камiсii.

Дырэктар __________________        _________________________
       (подпiс)            (iнiцыялы, прозвiшча)
__________________________
   (дата)

                 Дадатак 7
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

           ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЯ ВЕДАМАСЦЬ

уступнага экзамену па ______________________________________________
                  (назва дысцыплiны)
на групу ______________________ патоку _____________________________
Дата экзамену "___" _______________ ____ г.
Пачатак экзамену _________________ Заканчэнне экзамену _____________
Прозвiшча i iнiцыялы экзаменатараў _________________________________
____________________________________________________________________

-------T-----------T---------------T---------------T-------------¬
¦ №  ¦Прозвiшча i¦   Нумар   ¦  Адзнакi  ¦  Подпiсы  ¦
¦ п/п ¦ iнiцыялы ¦экзаменацыйнага+------T--------+экзаменатараў¦
¦   ¦iспытуемых ¦   лiста   ¦лiчбай¦пропiссю¦       ¦
+------+-----------+---------------+------+--------+-------------+
¦  1 ¦   2   ¦    3    ¦ 4  ¦  5  ¦   6   ¦
+------+-----------+---------------+------+--------+-------------+
¦   ¦      ¦        ¦   ¦    ¦       ¦

   Колькасць асоб, якiя здалi экзамены, __________________________
   З iх атрымалi "10" (вельмi выдатна) ___________________________
   атрымалi "9" (выдатна) ________________________________________
   атрымалi "8" (амаль выдатна) __________________________________
   атрымалi "7" (вельмi добра) ___________________________________
   атрымалi "6" (добра) __________________________________________
   атрымалi "5" (амаль добра) ____________________________________
   атрымалi "4" (вельмi здавальняюча) ____________________________
   атрымалi "3" (здавальняюча) ___________________________________
   атрымалi "2" (амаль здавальняюча) _____________________________
   атрымалi "1" (амаль здавальняюча) _____________________________
   атрымалi "0" (нездавальняюча) _________________________________

Колькасць асоб, якiя не з`явiлiся на экзамен, ______________________
Адказны сакратар прыёмнай камiсii _________ ________________________
                  (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

                 Дадатак 8
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

                          Левы бок старонкi

             ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ ЛIСТ

Прозвiшча __________________________________________________________
Iмя ________________________________________________________________
Iмя па бацьку ______________________________________________________

рашэннем прыёмнай камiсii ад "___"______________ ___ г. дапушчаны да
здачы ўступных iспытаў.

 Фотакартка       __________________________________________
  памерам            (асабiсты подпiс паступаючага)
  3х4 см

Гербавая пячатка   _______________________________________________
           (подпiс адказнага сакратара прыёмнай камiсii)

   Заўвагi:
   1. Экзаменацыйны лiст служыць пропускам на экзамен.
   2. У дзень здачы апошняга экзамену экзаменацыйны лiст павiнны
вяртацца адказнаму сакратару прыёмнай камiсii.

                         Правы бок старонкi

               АДЗНАКI,
          атрыманыя на ўступных iспытах

----T--------T---------T--------T---------------T-------------T-------------¬
¦  ¦    ¦Характар ¦ Дата ¦  Адзнакi   ¦ Прозвiшча, ¦       ¦
¦ № ¦ Назва ¦экзамену ¦экзамену+------T--------+ iнiцыялы  ¦  Подпiсы  ¦
¦п/п¦прадмета¦ (вусны, ¦(чысло, ¦лiчбай¦пропiссю¦экзаменатараў¦экзаменатараў¦
¦  ¦    ¦пiсьмовы)¦ месяц)    ¦    ¦ (выразна)  ¦       ¦
+---+--------+---------+--------+------+--------+-------------+-------------+
¦  ¦    ¦     ¦    ¦   ¦    ¦       ¦       ¦

Адказны сакратар прыёмнай камiсii ___________ ______________________
                  (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)
                Гербавая пячатка

                 Дадатак 9
                 да Правiлаў прыёму
                 ва ўстановы, якiя забяспечваюць
                 атрыманне прафесiянальна-тэхнiчнай
                 адукацыi

____________________________________________________________________
      (назва навучальнай установы прафтэхадукацыi)

               ДАВЕДКА

Выдана _____________________________________________________________
           (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
у тым, што ён (яна) паступаў(ла) ___________________________________
                     (назва навучальнай
____________________________________________________________________
           установы прафтэхадукацыi)
на вучэбную спецыяльнасць (прафесiю) _______________________________
i атрымаў(ла) на ўступных iспытах наступныя адзнакi:

----------------T----------------T----------------T----------------¬
¦   № п/п   ¦ Назва прадмета ¦   Дата   ¦ Адзнака лiчбай ¦
¦        ¦        ¦        ¦  i пропiссю  ¦
+---------------+----------------+----------------+----------------+
¦        ¦        ¦        ¦        ¦

Паступаючы _________________________________________________________
               (прозвiшча, iнiцыялы)
не  залiчаны(а)  у  навучальную  ўстанову  прафтэхадукацыi, не
прайшоў(ла) па конкурсе ў навучальную ўстанову прафтэхадукацыi
(адпаведнае падкрэслiць).

Адказны сакратар прыёмнай камiсii ___________ ______________________
                  (подпiс)  (iнiцыялы, прозвiшча)
                Гербавая пячатка


 

<<< Главная страница | < Законодательство об образованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России