ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о браке и семье


        УКАЗ ПРЭЗIДЭНТА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 19 красавiка 1995 г. N 150                 г.Мiнск


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПЛАНА ДЗЕЯННЯЎ
 ПА АХОВЕ ПРАВОЎ ДЗIЦЯЦI НА 1995-2000 ГАДЫ

===

   У мэтах выканання Закона Рэспублiкi Беларусь  "Аб  правах
дзiцяцi" ПАСТАНАЎЛЯЮ:

   1. Зацвердзiць  Нацыянальны план дзеянняў па ахове правоў
дзiцяцi на 1995-2000 гады (прыкладаецца).

   2. Мiнiстэрствам,  iншым  цэнтральным  органам  кiравання,
аблвыканкомам i Мiнскаму гарвыканкому ажыццявiць мерапрыемствы па
рэалiзацыi Нацыянальнага плана дзеянняў па ахове правоў дзiцяцi на
1995-2000 гады.

   3. Кантроль за выкананнем Нацыянальнага плана дзеянняў па ахове
правоў дзiцяцi на 1995-2000 гады ўскласцi на Мiнiстэрства адукацыi i
навукi.


 Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь              А.Лукашэнка


                       ЗАЦВЕРДЖАНЫ
                       Указам Прэзiдэнта
                       Рэспублiкi Беларусь
                       ад 19 красавiка 1995 г.
                       N 150


 НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПЛАН
 дзеянняў па ахове правоў дзiцяцi на 1995-2000 гады

 ------T--------------------------------------------------T
 ¦ N  ¦    Назва мерапрыемства            ¦
 ¦ п.п.¦                         ¦
 +-----+--------------------------------------------------+
 ¦ 1 ¦             2            ¦
 L-----+--------------------------------------------------+

   I. Азнаямленне дзяцей, бацькоў, педагогаў, грамадскасцi
     са зместам Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах
         дзiцяцi" i ходам яго выканання

  1.  Распрацоўка метадычных рэкамендацый па вывучэнню
    Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi",
    забеспячэнне iмi навучальных устаноў

  2.  Арганiзацыя вывучэння палажэнняў Закона ў
    агульнаадукацыйных школах, прафесiйна-тэхнiчных,
    сярэднiх спецыяльных, вышэйшых навучальных
    установах

  3.  Увядзенне спецыяльнага курса "Правы дзiцяцi" у
    праграмы падрыхтоўкi i перападрыхтоўкi
    педагагiчных i юрыдычных кадраў

  4.  Адлюстраванне асноўных iдэй Канвенцыi аб правах
    дзiцяцi i Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах
    дзiцяцi" у змесце вучэбных праграм i падручнiкаў
    для агульнаадукацыйных школ,
    прафесiйна-тэхнiчных, сярэднiх спецыяльных,
    вышэйшых навучальных устаноў

  5.  Падрыхтоўка i выданне:

  5.1. дзiцячай энцыклапедыi "Маё здароўе"  5.2. хрэстаматыi "Чалавек i яго здароўе"  6.  Правядзенне рэспублiканскай нарады журналiстаў
    па тэме: "Праблемы дзяцiнства ў святле Закона
    Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi" на
    старонках перыядычнага друку"

  7.  Сiстэматычнае азнаямленне грамадскасцi,
    спецыялiстаў, дзяцей з ходам выканання Закона
    Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзцяцi" на
    старонках перыядычнага друку, на тэлебачаннi i
    ў радыёперадачах

  8.  Правядзенне рэспублiканскiх конкурсаў:

    на лепшую тэлеперадачу, радыёпраграму па пытаннях
    аховы дзяцiнства

    на лепшую публiкацыю ў перыядычным друку,
    прысвечаную ахове правоў дзцяцi

  9.  Арганiзацыя ў аздараўленчым лагеры "Зубраня"
    тэматычнай змены для юных карэспандэнтаў -
    пераможцаў конкурсаў
    II. Прававое забеспячэнне рэалiзацыi Закона Рэспублiкi
          Беларусь "Аб правах дзiцяцi"

 10.  Распрацоўка i ўнясенне ў Кабiнет Мiнiстраў
    Рэспублiкi Беларусь праектаў:

 10.1. пастановы Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
    "Аб парадку пакрыцця расходаў на ўтрыманне
    дзяцей, залiчаных на дзяржаўнае забеспячэнне"

 10.2. прыкладнага палажэння аб органах аховы дзяцiнства
    ў Рэспублiцы Беларусь

 10.3. палажэння аб парадку ўсынаўлення i ўстанаўлення
    апекi (папячыцельства) над дзецьмi - грамадзянамi
    Рэспублiкi Беларусь - замежнымi грамадзянамi

 11.  Распрацоўка i зацвярджэнне:

 11.1. палажэння аб дыягностыка-рэабiлiтацыйным цэнтры

 11.2. палажэння аб Нацыянальным цэнтры ўсынаўлення

 11.3. палажэнняў аб спецыяльнай школе i прафесiйна-
    тэхнiчным вучылiшчы для дзяцей, якiя маюць
    асацыяльны характар паводзiн

 12.  Ажыццяўленне кантролю за адпаведнасцю
    распрацоўваемых заканадаўчых актаў i нарматыўных
    дакументаў палажэнням Закона Рэспублiкi Беларусь
    "Аб правах дзiцяцi"

 13.  Распрацоўка i прадстаўленне ў Кабiнет Мiнiстраў
    Рэспублiкi Беларусь прапаноў аб унясеннi
    змяненняў i дапаўненняў у Закон Рэспублiкi
    Беларусь "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь"


      III. Абарона правоў дзяцей, якiя засталiся без
     бацькоўскай апекi, дзяцей з недахопамi разумовага
     або фiзiчнага развiцця i дзяцей, якiя апынулiся ў
          iншых экстрэмальных сiтуацыях


 14.  Аналiз прычын i тэрмiну знаходжання ў дзiцячых
    iнтэрнатных установах дзяцей, якiя засталiся без
    бацькоўскай апекi, ажыццяўленне неабходных мер па
    ўладкаванню гэтых дзяцей у апякунскую (прыёмную)
    сям`ю, дзiцячы дом сямейнага тыпу цi ўсынаўленню

 15.  Сiстэматычны аналiз якасцi работы дзяржаўных
    органаў аховы дзяцiнства, дзiцячых iнтэрнатных
    устаноў па ўладкаванню ў сям`ю дзяцей, якiя
    засталiся без бацькоўскай апекi

 16.  Ажыццяўленне мер па далучэнню Рэспублiкi Беларусь
    да Канвенцыi па абароне дзяцей i супрацоўнiцтву ў
    адносiнах да мiжнароднага ўсынаўлення, Гаагскай
    Канвенцыi па грамадзянскiх аспектах выкрадання
    дзяцей у розных краiнах, падпiсанню пагадненняў з
    шэрагам краiн па грамадзянскiх i сямейных справах

 17.  Стварэнне банка даных дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя
    засталiся без бацькоўскай апекi

 18.  Разгляд у аблвыканкомах пытання аб выкананнi
    пастановы Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад
    27 мая 1991 г. N 204 "Аб мерах па паляпшэнню
    работы спецыяльных вучэбна-выхаваўчых устаноў для
    дзяцей i падлеткаў, якiя маюць недахопы ў
    фiзiчным цi разумовым развiццi", ажыццяўленне мер
    па стварэнню ўмоў для аказання карэкцыйнай
    дапамогi дзецям з недахопамi ў развiццi па iх
    месцы жыхарства

 19.  Правядзенне ўлiку дзяцей з недахопамi разумовага i
    фiзiчнага развiцця 20.  Правядзенне рэспублiканскiх, мiжнародных
    тэлемарафонаў у падтрымку дзяцей, якiя засталiся
    без сямейнага акружэння, дзяцей-iнвалiдаў, дзяцей
    з недахопамi разумовага або фiзiчнага развiцця i
    дзяцей, якiя апынулiся ў iншых экстрэмальных
    сутуацыях

 21.  Ажыццяўленне мер па пашырэнню сеткi
    рэабiлiтацыйных устаноў
    (дыягностыка-рэабiлiтацыйных,
    дыягностыка-карэкцыйных, рэабiлiтацыйных цэнтраў,
    цэнтраў сацыяльна-псiхалагiчнай рэабiлiтацыi,
    дэфекталагiчных пунктаў i iнш.) для
    дзяцей-iнвалiдаў, дзяцей з недахопамi ў развiццi,
    асацыяльным характарам паводзiн, дзяцей, якiя
    пацярпелi ў вынiку катастрофы на Чарнобыльскай
    АЭС

 22.  Аналiз лёсу выпускнiкоў дзiцячых iнтэрнатных
    устаноў з лiку дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя
    засталiся без бацькоўскай апекi, ажыццяўленне iх
    працаўладкавання i забеспячэнне жыллём

 23.  Сiстэматычны аналiз выканання патрабаванняў
    атрыкула 27 "Правы дзяцей-iнвалiдаў, дзяцей з
    недахопамi разумовага або фiзiчнага развiцця"
    Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi"

 24.  Увядзенне спецыяльнага курса па рэабiлiтацыi
    дзяцей з недахопамi ў развiццi ў вышэйшых i
    сярэднiх спецыяльных навучальных установах,
    iнстытутах павышэння квалiфiкацыi, якiя
    ажыццяўляюць падрыхтоўку i перападрыхтоўку
    педагагiчных кадраў усiх спецыяльнасцей

 25.  Завяршэнне будаўнiцтва i арганiзацыя
    жыццядзейнасцi дзiцячых вёсак "SOS-Кiндэрдорф"
    у Бараўлянах i г.Кобрыне


 26.  Распрацоўка i прадстаўленне ў Кабiнет Мiнiстраў
    Рэспублiкi Беларусь перспектыўнага плана
    будаўнiцтва i рэканструкцыi дзiцячых дамоў
    i школ-iнтэрнатаў для дзяцей-сiрот i дзяцей,
    якiя засталiся без бацькоўскай апекi

 27.  Аналiз i прадстаўленне ў Кабiнет Мiнiстраў
    Рэспублiкi Беларусь прапаноў па выкананнi
    артыкула 8 Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах
    дзiцяцi" аб забеспячэннi права на неабходны
    ўзровень жыцця

 28.  Ажыццяўленне неабходных мер па стварэнню
    спецыялiзаваных судоў па справах непаўналетнiх 29.  Сiстэматычны аналiз характару ўздзеяння на
    выхаванне i псiхалогiю дзяцей сродкаў масавай
    iнфармацыi, вiдовiшчных i iншых мерапрыемстваў.
    Пры наяўнасцi прыкмет парнаграфii, культу насiлля
    i жорсткасцi ўносiць адпаведныя прапановы ў органы
    пракуратуры i суда

 30.  Ажыццяўленне мер па стварэнню дзiцячых дамоў,
    прытулкаў, апякунскiх (прыёмных) сем`яў для
    часовага пражывання дзяцей, якiя апынулiся ў
    экстрэмальнай сiтуацыi

 31.  Адкрыццё Нацыянальнага цэнтра ўсынаўлення


 32.  Разгляд пытання аб мэтазгоднасцi жыццядзейнасцi
    дзiцячых iнтэрнатных устаноў у забруджаных раёнах,
    якiя пацярпелi ў вынiку аварыi на Чарнобыльскай
    АЭС, i пераводзе iх у экалагiчна бяспечныя раёны

 33.  Развiццё супрацоўнiцтва з замежнымi краiнамi,
    мiжнароднымi арганiзацыямi па праблемах аховы
    правоў дзiцяцi, навучання i рэабiлiтацыi дзяцей
    з недахопамi разумовага або фiзiчнага развiцця,
    лячэння i аздараўлення хворых дзяцей, дзяцей з
    недахопамi ў развiццi, мiжнароднага ўсынаўлення

 34.  Правядзенне пераднавагоднiх дабрачынных акцый
    "Нашы дзецi". Правядзенне (штогод)
    рэспублiканскага навагодняга баль-маскараду для
    пераможцаў алiмпiяд, аглядаў-конкурсаў,
    спаборнiцтваў, выхаванцаў дзiцячых дамоў,
    школ-iнтэрнатаў    IV. Навуковыя даследаваннi, канферэнцыi, сiмпозiумы

 35.  Правядзенне навуковых даследаванняў:

 35.1. па праблемах узаемаадносiн бацькоў i прыёмных
    дзяцей

 35.2. па навукова-метадычных аспектах выхавання ў
    Рэспублiцы Беларусь дзяцей, якiя засталiся без
    бацькоўскай апекi

 35.3. па сацыяльна-педагагiчных аспектах выхавання ў
    Рэспублiцы Беларусь дзяцей, якiя засталiся без
    бацькоўскай апекi

 36.  Правядзенне рэгiянальнай навукова-практычнай
    канферэнцыi на тэму: "Сацыяльна-педагагiчныя
    i прававыя аспекты аховы правоў дзiцяцi ў святле
    Канвенцыi ААН аб правах дзiцяцi i Закона
    Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi"

 37.  Правядзенне мiжнароднага сiмпозiума па праблеме:
    "Нацыянальнае i мiжнароднае ўсынаўленне: вынiкi,
    праблемы, перспектывы"


      V. Каардынацыя намаганняў дзяржаўных органаў i
      грамадскiх арганiзацый па ахове правоў дзiцяцi


 38.  Стварэнне органаў аховы дзяцiнства ў выканкомах


 39.  Сiстэматычны аналiз пытанняў аховы правоў дзiцяцi,
    выкананне Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб правах
    дзiцяцi" у мiнiстэрствах, iншых цэнтральных
    органах кiравання, выканкомах

 40.  Правядзенне рэспублiканскага семiнара кiраўнiкоў
    дзiцячых iнтэрнатных устаноў, абласных
    упраўленняў адукацыi па тэме: "Аб практыцы
    работы калектываў дамоў дзiцяцi, дзiцячых дамоў,
    школ-iнтэрнатаў, органаў аховы дзяцiнства
    Вiцебскай вобласцi па выкананню Закона
    Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi"

 41.  Аналiз i разгляд на калегii Пракуратуры захавання
    заканадаўства па ахове правоў дзiцяцi

 42.  Разгляд у Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi i
    харчавання пытання аб вытворчасцi дзiцячага
    харчавання ў рэспублiцы i пры неабходнасцi
    ўнясенне прапаноў па гэтаму пытанню ў Кабiнет
    Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

 43.  Аналiз i абагульненне на пленуме Вярхоўнага Суда
    практыкi разгляду спраў непаўналетнiх

 44.  Стварэнне ўмоў ва ўсiх тыпах навучальна-выхаваўчых
    i выхаваўчых устаноў для выяўлення i развiцця
    здольнасцей дзяцей i падлеткаў, пашырэнне сеткi
    ўстаноў новага тыпу для таленавiтых дзяцей,
    наладжванне адпаведнай сiстэмы адукацыi i
    выхавання ў гэтых установах, удасканаленне
    правядзення алiмпiяд, конкурсаў, аглядаў,
    выставак, сiстэматычны аналiз стану работы па
    гэтых напрамках

 45.  Распрацоўка i ўнясенне ў Адмiнiстрацыю Прэзiдэнта
    Рэспублiкi Беларусь прапаноў аб стварэннi
    Нацыянальнай камiсii па правах дзiцяцi

                Працяг

 ----------------T------------------¬
 Тэрмiн выканання¦ Адказныя за   ¦
         ¦  выкананне   ¦
 ----------------+------------------+
     3    ¦    4     ¦
 ----------------+-------------------

 1995 год     Мiнадукацыя 1995-2000 гады  мiнiстэрствы, якiя
          маюць навучальна-
          выхаваўчыя
          ўстановы

 1995 год     Мiнадукацыя 1995-2000 гады  Мiнадукацыя
          Мiнкультуры 1996 год     Мiнадукацыя
          Мiнздароўе
          Мiнкультуры

 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнздароўе
          Мiнкультуры

 1995 год     Мiнкультуры
          Мiнадукацыя 1995-2000 гады  Мiнкультуры 1995-2000 гады  Мiнкультуры
          Мiнадукацыя

 1995-2000 гады  Мiнкультуры
          Мiнадукацыя

 1995-2000 гады  Беларускi фонд
   (штогод)   сацыяльнай
          падтрымкi дзяцей
          i падлеткаў
          "Мы - дзецям"
          Мiнкультуры 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнфiн


 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнюст

 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнюст
 1995 год     Мiнадукацыя

 1995 год     Мiнадукацыя

 1995 год     Мiнадукацыя 1995-2000 гады  Мiнюст
 1995 год     Мiнадукацыя 1995-1996 гады  выканкомы
          Мiнадукацыя
          Мiнздароўе 1995-2000 гады  выканкомы
          Мiнадукацыя
          Мiнздароўе


 1995-2000 гады  МЗС
          Мiнадукацыя

 1995 год     Мiнадукацыя
          выканкомы

 1995-1996 гады  Мiнадукацыя
          выканкомы
 1995 год     Мiнстат
          Мiнздароўе
          Мiнадукацыя
          выканкомы

 1995-2000 гады  Мiнадукацыя
          Белтэлерадыёкампа-
          нiя
          дабрачынныя
          фонды
          выканкомы


 1995-2000 гады  выканкомы
          Мiнадукацыя
          Мiнздароўе
 1995-2000 гады  выканкомы
 1995-2000 гады  выканкомы
 1995 год     Мiнадукацыя


 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнскi, Брэсцкi
          абылвыканкомы


 1995 год     Мiнадукацыя
          выканкомы
 1995 год     Мiнсацабароны
          Мiнфiн
 1995-2000 гады  Вярхоўны Суд
          Мiнюст
          Мiнадукацыя


 1995-2000 гады  Мiнкультуры
          Мiнадукацыя
          МУС
          выканкомы 1995-2000 гады  выканкомы
 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнскi гарвыканком

 1995-1996 гады  выканкомы
 1995-2000 гады  Мiнадукацыя
          МЗС
          выканкомы
 1995-1996 гады  Мiнадукацыя
          мiнiстэрствы i
          iншыя цэнтральныя
          органы кiравання
          дабрачынныя
          фонды
          выканкомы


 1995 год     Мiнадукацыя 1995-1996 гады  Мiнадукацыя


 1995-1996 гады  Мiнадукацыя 1995-1997 гады  Мiнадукацыя
          выканкомы
 1996 год     Мiнадукацыя
 1995 год     выканкомы


 1995-2000 гады  мiнiстэрствы
          выканкомы 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнздароўе
          Вiцебскi
          аблвыканком
 1995 год     Пракуратура


 1995-2000 гады  Мiнсельгасхарч
   (штогод)
 1995 год     Вярхоўны Суд


 1995-2000 гады  выканкомы
          мiнiстэрствы, якiя
          маюць навучальна-
          выхаваўчыя i
          выхаваўчыя ўстановы

 1995 год     Мiнадукацыя
          Мiнюст


 

<<< Главная страница | < Законодательство о браке и семьеНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России