ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о браке и семье


   ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           30 снежня 1995 г. № 504

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ЦЭНТРЫ
ЎСЫНАЎЛЕННЯ

   У адпаведнасцi з Нацыянальным планам дзеянняў па ахове правоў
дзiцяцi на 1995-2000 гг., зацверджаным Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь ад 19 красавiка 1995 г. № 150, пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 10 мая 1993 г. № 304 "Аб зацвярджэннi
прыкладных палажэнняў аб адукацыi i  выхаваўчых  установах  i
арганiзацыях  сiстэмы адукацыi, узораў дакументаў аб адукацыi"
загадваю:
   1. Зацвердзiць Палажэнне аб Нацыянальным цэнтры ўсынаўлення.
   2. Увесцi ў дзеянне вышэйназванае Палажэнне з 1 студзеня 1996
г.

Мiнiстр                         В.I.СТРАЖАЎ

УЗГОДНЕНА                    ЗАЦВЕРДЖАНА
Намеснiк Мiнiстра фiнансаў            Загад Мiнiстэрства
Рэспублiкi Беларусь               адукацыi i навукi
А.I.Сверж                    Рэспублiкi Беларусь
                         30.12.1995 № 504
УЗГОДНЕНА
Намеснiк Мiнiстра працы
Рэспублiкi Беларусь
В.I.Паўлаў

            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
    аб Нацыянальным цэнтры ўсынаўлення Рэспублiкi Беларусь

   1. Нацыянальны цэнтр усынаўлення Рэспублiкi Беларусь* - гэта
ўстанова адукацыi, якая арганiзуе ўсынаўленне дзяцей-сiрот i дзяцей,
якiя засталiся без апекi бацькоў, ажыццяўляе псiхолага-педагагiчную
i прававую  падрыхтоўку  кандыдатаў ва ўсынавiцелi i каардынуе
дзейнасць абласных, раённых, гарадскiх органаў аховы дзяцiнства па
нацыянальнаму i мiжнароднаму ўсынаўленню дзяцей.
______________________________
   *У далейшым - цэнтр.

   2. На цэнтр ускладаюцца наступныя задачы:
   2.1. рэалiзацыя права кожнага дзiцяцi згодна з Канвенцыяй ААН i
Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi" на пражыванне i
выхаванне ў сям`i;
   2.2. стварэнне банка данных у Рэспублiцы Беларусь на дзяцей,
якiя засталiся без апекi бацькоў i могуць быць уладкаваны ў сям`ю
праз усынаўленне;
   2.3. стварэнне банка даных у Рэспублiцы Беларусь на кандыдатаў
ва ўсынавiцелi;
   2.4. псiхолага-педагагiчная, медыцынская i прававая падрыхтоўка
кандыдатаў ва  ўсынавiцелi па пытаннях усынаўлення i выхавання
прыёмнага дзiцяцi;
   2.5. арганiзацыя i каардынацыя дзейнасцi мясцовых органаў аховы
дзяцiнства па нацыянальнаму i мiжнароднаму ўсынаўленню дзяцей-сiрот
i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў;
   2.6. аналiз i кантроль за працэсам адаптацыi дзяцей у прыёмных
сем`ях;
   2.7. падрыхтоўка i ўнясенне прапаноў Мiнiстэрству адукацыi i
навукi, другiм дзяржаўным органам па пытаннях усынаўлення дзяцей у
Рэспублiцы Беларусь;
   2.8. арганiзацыя супрацоўнiцтва з iншымi краiнамi па пытаннях
усынаўлення.
   3. Цэнтр арганiзуе сваю дзейнасць у адпаведнасцi з Законам
Рэспублiкi Беларусь "Аб правах дзiцяцi", Кодэксам аб шлюбе i сям`i,
гэтым Палажэннем, а таксама iншымi заканадаўчымi i нарматыўнымi
дакументамi па пытаннях аховы правоў дзяцей.
   4. Стварэнне цэнтра ажыццяўляецца Мiнiстэрствам адукацыi i
навукi. Рашэнне аб рэарганiзацыi i лiквiдацыi цэнтра прымаецца
Мiнiстэрствам адукацыi i навукi, а ў выпадках, якiя прадугледжаны
заканадаўствам, - i гаспадарчым судом.
   5. Цэнтр знаходзiцца ў падпарадкаваннi Мiнiстэрства адукацыi i
навукi, якое ажыццяўляе яго фiнансава-матэрыяльнае забеспячэнне.
   6. Кiраўнiцтва цэнтрам ажыццяўляе дырэктар, якi прызначаецца
Мiнiстэрствам адукацыi i навукi з лiку асоб, якiя маюць педагагiчную
цi  юрыдычную  адукацыю,  адпаведную  педагагiчную i юрыдычную
падрыхтоўку, стаж работы па  спецыяльнасцi  (педагагiчнай  або
юрыдычнай) не менш за 5 гадоў.
   7. Дырэктар цэнтра мае права:
   - вырашаць  ва ўстаноўленым парадку ўсе пытаннi дзейнасцi
цэнтра;
   - дзейнiчаць без даверанасцi ад iмя цэнтра, прадстаўляць яго
iнтарэсы ва ўсiх арганiзацыях i ўстановах, заключаць дагаворы i
распараджацца маёмасцю, сродкамi ў адпаведнасцi з заканадаўствам,
выдаваць загады i распараджэннi,  якiя  абавязковыя  для  ўсiх
супрацоўнiкаў цэнтра;
   - вызначаць штатны расклад i структуру цэнтра, якiя ўзгадняюцца
з Мiнiстэрствам  адукацыi  i навукi, устанаўлiваць надбаўкi да
службовых акладаў i ажыццяўляць прэмiраванне за творчыя дасягненнi ў
працы ў адпаведнасцi з заканадаўствам;
   - прымаць на работу i звальняць ва ўстаноўленым  парадку
супрацоўнiкаў цэнтра;
   - атрымлiваць ад мясцовых органаў аховы дзяцiнства, дзiцячых
iнтэрнатных i лячэбна-прафiлактычных устаноў iнфармацыю аб дзецях,
якiя засталiся без апекi бацькоў i падлягаюць усынаўленню;
   - заключаць дагаворы на аказанне цэнтрам паслуг грамадзянам,
прадпрыемствам, арганiзацыям, установам;
   - на матэрыяльнае i маральнае заахвочванне за паспяховыя вынiкi
дзейнасцi.
   8. Дырэктар абавязаны:
   - забяспечыць вырашэнне калектывам цэнтра задач, якiя вызначаны
пунктам 2;
   - разам з калектывам стварыць спрыяльныя ўмовы для творчай
работы яго  супрацоўнiкаў  i жыццядзейнасцi цэнтра, забяспечыць
фiнансаванне яго работы;
   - ажыццяўляць  кантроль  за  ходам  i  вынiкамi дзейнасцi
падраздзяленняў i супрацоўнiкаў цэнтра, захаваннем патрабаванняў
заканадаўства па ахове дзяцiнства и працы;
   - выконваць загады i распараджэннi Мiнiстэрства адукацыi i
навукi;
   - пастаянна  павышаць  свой  тэарэтычны  ўзровень  па
псiхолога-педагагiчных i юрыдычных пытаннях аховы правоў дзяцей.
   9. Для арганiзацыi ўсынаўлення дзяцей у штат центра ўводзяцца
iнспектары па  ахове  дзяцiнства,  юрысты, педагогi-дэфектолагi,
псiхолагi, урачы. Iнспектары па ахове дзяцiнства ўводзяцца з разлiку
1 пасады на 300 дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi
бацькоў.
   10. Iнспектар па ахове дзяцiнства прызначаецца з лiку асоб,
якiя маюць вышэйшую педагагiчную або юрыдычную адукацыю i адпаведную
педагагiчную i юрыдычную падрыхтоўку.
   11. Мясцовыя органы аховы дзяцiнства, дзiцячыя iнтэрнатныя i
лячэбна-прафiлактычныя ўстановы ў сямiдзённы тэрмiн прадстаўляюць у
цэнтр iнфармацыю аб дзецях, якiя засталiся без апекi бацькоў i
могуць быць уладкаваны ў сям`ю праз усынаўленне. Цэнтр стварае банк
даных у Рэспублiцы Беларусь на дзяцей, якiя падлягаюць усынаўленню,
i кандыдатаў ва ўсынавiцелi.
   12. Цэнтр праз сродкi масавай iнфармацыi, выпускi спецыяльных
бюлетэняў i  iншымi  спосабамi  арганiзуе  шырокае iнфармаванне
насельнiцтва аб дзецях, якiя засталiся без  апекi  бацькоў  i
падлягаюць усынаўленню. Цэнтр таксама ўзаемадзейнiчае з мясцовымi
органамi аховы дзяцiнства па пошуку сем`яў для ўсынаўлення дзяцей.
   13. Усе  кандыдаты  ва  ўсынавiцелi  праходзяць  у цэнтры
абавязковую  падрыхтоўку  па  псiхолага-педагагiчных,  прававых,
медыцынскiх пытаннях усынаўлення i выхавання прыёмнага дзiцяцi па
вучэбных планах, якiя распрацоўваюцца цэнтрам i ўзгадняюцца з
Мiнiстэрствам адукацыi i навукi Рэспублiкi Беларусь.
   14. Цэнтр вызначае псiхалагiчную сумяшчальнасць дзiцяцi i яго
будучых прыёмных бацькоў, арганiзуе пры неабходнасцi дадатковае
абследаванне стану здароўя дзiцяцi, узроўню яго  псiхiчнага  i
фiзiчнага развiцця.
   15. Пасля завяршэння падбору дзiцяцi  для  ўсынаўлення  i
кандыдатаў ва ўсынавiцелi цэнтр аказвае садзеянне кандыдатам ва
ўсынавiцелi ў падрыхтоўцы  дакументаў,  рыхтуе  заключэнне  аб
мэтазгоднасцi гэтага ўсынаўлення i накiроўвае яго мясцоваму органу
аховы дзяцiнства для прадстаўлення дакументаў у райгарвыканкам i
прыняцця рашэння аб усынаўленнi.
   16. Спрэчныя пытаннi, якiя ўзнiкаюць пры вырашэннi ўсынаўлення
памiж цэнтрам i мясцовымi органамi аховы дзяцiнства, вырашаюцца
Мiнiстэрствам адукацыi i навукi.
   17. Сумесна з мясцовымi органамi аховы дзяцiнства i самастойна
цэнтр аналiзуе i кантралюе ход адаптацыi ўсыноўленых дзяцей у
прыёмных сем`ях.
   18. Цэнтр стварае банк  даных  на  дзяцей,  якiя  могуць
прапаноўвацца для мiжнароднага ўсынаўлення, супрацоўнiчае з органамi
i арганiзацыямi iншых краiн, замежнымi грамадзянамi ў падборы
кандыдатаў ва ўсынавiцелi гэтых дзяцей, рыхтуе дакументы i праект
заключэння для разгляду iх у Мiнiстэрстве адукацыi i навукi.
   19. Цэнтр рыхтуе дакументы для iнфармавання  дыпламатычных
прадстаўнiцтваў i консульскiх устаноў Рэспублiкi Беларусь за мяжой
аб усынаўленнi дзяцей - грамадзян Рэспублiкi Беларусь замежнымi
грамадзянамi i прадстаўляе iх у Мiнiстэрства адукацыi i навукi.
   20. Цэнтр арганiзуе i кантралюе атрыманне ад кампетэнтных
органаў i арганiзацый iншых краiн iнфармацыi аб ходзе адаптацыi
дзяцей у прыёмных сем`ях, аналiзуе iх i двойчы у год (1 жнiўня i 1
лютага) iнфармуе аб гэтым Мiнiстэрства адукацыi i навукi.
   21. Цэнтр з`яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з выявай
Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь, самастойны разлiковы i iншыя
рахункi ў банках.
   22. На  падставе гэтага Палажэння Цэнтр распрацоўвае свой
Статут, якi зацвярджаецца Мiнiстэрствам адукацыi i навукi.


 

<<< Главная страница | < Законодательство о браке и семьеНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России