ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Соглашение Правительства Республики Беларусь от 5 мая 1994 г. "Пагадненне памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i Урадам Рэспублiкi Малдова аб працоўнай дзейнасцi i сацыяльная абароне грамадзян Рэспублiкi Беларусь, якiя працуюць на тэрыторыi Рэспублiкi Малдова, i грамадзян Рэспублiкi Малдова, якiя працуюць на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь"

Текст документа с изменениями на 1 июня 2007 года

<<< Главная страница   < Назад

 ПАГАДНЕННЕ
 ПАМIЖ УРАДАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I УРАДАМ РЭСПУБЛIКI МАЛДОВА
 АБ ПРАЦОЎНАЙ ДЗЕЙНАСЦI I САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЕ ГРАМАДЗЯН
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, ЯКIЯ ПРАЦУЮЦЬ НА ТЭРЫТОРЫI РЭСПУБЛIКI
 МАЛДОВА, I ГРАМАДЗЯН РЭСПУБЛIКI МАЛДОВА, ЯКIЯ ПРАЦУЮЦЬ НА
 ТЭРЫТОРЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ *)

 _____________________________
   *) Уступiла ў сiлу 25 лютага 1997 г.

   Урад Рэспублiкi Беларусь i Урад Рэспублiкi Малдова, надалей
Бакi,
   iмкнучыся развiваць супрацоўнiцтва ў галiне працоўнай дзейнасцi
i сацыяльнай абароны грамадзян Рэспублiкi Беларусь i Рэспублiкi
Малдова, якiя працуюць на тэрыторыi абедзвюх дзяржаў,

   ПАГАДЗIЛIСЯ АБ НАСТУПНЫМ:

               Артыкул 1

   Дзеянне гэтага Пагаднення распаўсюджваецца на асоб (надалей
работнiкi) i членаў iх сем'яў, якiя з'яўляюцца грамадзянамi адной з
дзяржаў (надалей Бок выезду) або маюць пастаяннае месца жыхарства на
яе  тэрыторыi  i  ажыццяўляюць  сваю  працоўную  дзейнасць на
прадпрыемстах, у арганiзацыях, установах незалежна ад форм уласнасцi
i гаспадарання  (надалей  работадаўцы  (наймальнiкi)  на ўмовах
працоўнага дагавора  (контракта) на тэрыторыi  другой дзяржавы
(надалей Бок працаўладкавання).

               Артыкул 2

   У адпаведнасцi з мiжнароднымi актамi па правах челавека Бакi
абавязваюцца паважаць i забяспечваць правы ўсiх работнiкаў, занятых
на ўмовах дагавора (кантракта), i членаў iх сям'яў без дыскрымiнацыi
па прыкмеце полу, расавай прынадлежнасцi, мовы, па рэлiгiйных i
палiтычных  перакананнях, этнiчнаму  i сацыяльнаму  паходжанню,
грамадзянству, узросту, маёмаснаму, сямейнаму становiшчу або па
любой iншай прыкмеце.

               Артыкул 3

   Органамi, упаўнаважанымi прадстаўляць Бакi ў рэалiзацыi гэтага
Пагаднення (надалей упаўнаважаныя органы), выступаюць:
   ад Рэспублiкi Беларусь - Дзяржаўны камiтэт Рэспублiкi Беларусь
па працы i сацыяльнай абароне насельнiцтва;
   ад Рэспублiкi Малдова - Мiнiстэрства працы, сацыяльнай абароны
i сям'i Рэспублiкi Малдова.
   Упаўнаважаныя  органы  маюць  права  прыцягваць  i  iншыя
кампетэнтныя органы Бакоў для вырашэння пытанняў, што вынiкаюць з
гэтага Пагаднення.
   Усе  пытаннi,  звязаныя  з  выкананнем гэтага Пагаднення,
вырашаюцца  шляхам узаемных  кансультацый памiж  упаўнаважанымi
органамi.
   Упаўнаважаныя органы ўтвараюць рабочую групу па рэалiзацыi
гэтага Пагаднення i прыняццю аператыўных рашэнняў.
   Рэгламент работы рабочай групы i палажэнне аб ёй зацвярджаюцца
ўпаўнаважанымi органамi.

               Артыкул 4

   Уезд работнiкаў на тэрыторыю Боку працаўладкавання, знаходжанне
на ёй i выезд з яе ажыццяўляюцца згодна з дзеючым заканадаўствам
гэтага Боку i мiжурадавымi пагадненнямi, якiя рэгулююць гэтыя
пытаннi.

               Артыкул 5

   Працоўная дзейнасць работнiка афармляецца працоўным дагаворам
(кантрактам), заключаным з работадаўцам (наймальнiкам) згодна з
заканадаўствам  аб  працы  Боку  працаўладкавання. Работадаўцы
(наймальнiкi) могуць выкарыстоўваць працу работнiкаў толькi пры
наяўнасцi ў iх дазволу на працаўладкаванне.

               Артыкул 6

   Пры змяненнi сiтуацыi на нацыянальных рынках працы Бакi на
падставе дамоўленасцi могуць уводзiць узаемныя абмежаваннi на прыём
работнiкаў.

               Артыкул 7

   Работнiкi Боку  выезду, якiя працуюць  на тэрыторыi Боку
працаўладкавання,  выконваюць абавязкi  i карыстаюцца  правамi,
устаноўленымi заканадаўствам аб працы  гэтага Боку, а таксама
паслугамi медыцынскiх, культурных, спартыўных, аздараўленчых i iншых
устаноў.

               Артыкул 8

   Працоўны стаж, у тым лiку льготны стаж i стаж работы па
спецыяльнасцi, набыты ў сувязi з працоўнай дзейнасцю на тэрыторыi
абедзвюх дзяржаў, узаемна прызнаецца Бакамi.
   Пры канчатковым выездзе з Боку працаўладкавання работадаўцам
(наймальнiкам) выдаецца работнiку даведка або iншы дакумент, у якiм
змяшчаюцца звесткi аб працягласцi работы i заработнай плаце за гэты
перыяд (памесячна).

               Артыкул 9

   Пытаннi пенсiённага забеспячэння рэгулююцца асобным Пагадненнем
Бакоў.

              Артыкул 10

   Бакамi прызнаюцца, без  дадатковай легалiзацыi, выдадзеныя
адпаведнымi кампетэнтымi органамi Бакоў ва ўстаноўленым парадку
дыпломы, пасведчаннi i iншыя  дакументы дзяржаўнага ўзору (iх
натарыяльна завераныя копii) аб узроўнi адукацыi i квалiфiкацыi.

              Артыкул 11

   Усе вiды дапамог i выплат, што прадастаўляюцца работнiкам, якiя
працуюць на тэрыторыi Боку працаўладкавання, з прычыны часовай
непрацаздольнасцi, цяжарнасцi i родаў, прадастаўлення водпуску па
догляду дзiцяцi i ў iншых выпадках, устанаўлiваюцца i выплачваюцца
на падставе заканадаўства Боку працаўладкавання.
   Усе расходы, звязаныя з прадастаўленнем указаных дапамог i
выплат, нясе Бок працаўладкавання.
   Дапамогi i выплаты, якiя прадастаўляюцца сем'ям у сувязi з
выхаваннем i ўтрыманнем дзяцей, ажыццяўляюцца па месцы жыхарства
дзяцей  у  парадку  i  памерах,  устаноўленых  нацыянальнымi
заканадаўствамi Бакоў.

              Артыкул 12

   У адносiнах да кампенсацыi работнiку ўрону (шкоды), нанесенага
калецтвам, прафесiйным захворваннем або iншым пашкоджаннем здароўя,
звязаным  з  выкананнем  працоўных  абавязкаў,  Бакi  будуць
прытрымлiвацца наступнага парадку:

   1) кампенсацыя ўрону (шкоды) i дадатковых расходаў з прычыны
працоўнага калецтва або iншага пашкоджання здароўя, звязанага з
выкананнем iм працоўных абавязкаў, а таксама смерцi пацярпеўшага
ажыццяўляецца   Бокам,   нацыянальнае   заканадаўства  якога
распаўсюджвалася на работнiка на момант атрымання калецтва або
iншага пашкоджання здароўя;

   2) кампенсацыя ўрону (шкоды) i дадатковых расходаў з прычыны
прафесiйнага  захворвання,  звязанага  з  выкананнем  працоўных
абавязкаў, або наступiўшай у сувязi з iм смерцю пацярпеўшага
ажыццяўляецца  дзяржавай,  нацыянальнае  заканадаўства  якой
распаўсюджвалася на работнiка ў час яго працоўнай дзейнасцi, якая
выклiкала прафесiйнае захворванне, i ў тым выпадку, калi ўказанае
захворванне ўпершыню было выяўлена на тэрыторыi другой дзяржавы.
   У тых выпадках, калi  работнiк, якi атрымаў  прафесiйнае
захворванне, працаваў у абедзвюх дзяржавах ва ўмовах i галiнах
дзейнасцi, што маглi выклiкаць прафесiйнае захворванне, кампенсацыя
ўрону (шкоды) ажыццяўляецца той дзяржавай, на тэрыторыi якой апошнi
раз выконвалася ўказаная работа;

   3)  кампенсацыя  ўрону  (шкоды)  з  прычыны  прафесiйнага
захворвання, назначаная адным з Бакоў, пры абвастрэннi захворвання
пераглядаецца ў адпаведнасцi з нацыянальным заканадаўствам гэтага
Боку. Аднак  гэта палажэнне не  прымяняецца, калi абвастрэнне
захворвання звязана з працоўнай дзейнасцю, якая магла выклiкаць
прафесiйнае  захворванне  на  прадпрыемствах,  ва  ўстановах,
арганiзацыях другой дзяржавы ў перыяд, калi да работнiка прымянялася
заканадаўства гэтай дзяржавы.
   У выпадку страты працаздольнасцi або смерцi работнiка з прычыны
працоўнага  калецтва або  iншага пашкоджання  здароўя па вiне
работадаўцы (наймальнiка) апошнi аплачвае праезд пацярпеўшага да
пункта прызначэння i суправаджаючых  яго асоб у абодва канцы
незалежна ад вiду транспарту.
   У выпадку спынення працоўных адносiн i вяртання пацярпеўшага на
тэрыторыю Боку выезду работадаўца (наймальнiк) абавязан пералiчваць
яму сродкi, якiя кампенсуюць нанесены здароўю ўрон (шкоду), у
памерах, прадугледжаных заканадаўствам Боку працаўладкавання.
   Работадаўца (наймальнiк) кампенсуе пацярпеўшаму расходы на
лячэнне i рэабiлiтацыю згодна з актамi (рахункамi), прад'яўленымi
дзяржаўнымi арганiзацыямi, установамi аховы здароўя i сацыяльнага
забеспячэння дзяржавы, якая ажыццяўляе лячэнне i рэабiлiтацыю. Калi
правы i абавязкi лiквiдаванага прадпрыемства не пераходзяць да
правапераемнiка, яно абавязана капiталiзаваць i ўнесцi ў органы
другой дзяржавы, што ажыццяўляе фiнансаванне гэтых выплат, сумы,
якiя падлягаюць выплаце для кампенсацыi ўрону (шкоды).
   Дзеянне гэтага артыкула распаўсюджваецца i на выпадкi, якiя
ўзнiклi да таго, як гэта Пагадненне ўвайшло ў сiлу.

              Артыкул 13

   Расходы па праезду работнiкаў i членаў iх сем'яў ад месца
жыхарства да пункта прызначэння, расходы па перавозцы асабiстай
маёмасцi з тэрыторыi Боку выезду на тэрыторыю Боку працаўладкавання
i тыя ж расходы пасля заканчэння тэрмiну дагавора (кантракта) на
зваротны шлях, а таксама  расходы, выклiканыя захворваннем або
стацыянарным лячэннем у дарозе, нясе работадаўца (наймальнiк).
   У выпадку  скасавання дагавора (кантракта)  па iнiцыятыве
работнiка апошнi нясе ўказаныя расходы, калi iншае не прадугледжана
працоўным дагаворам (кантрактам).

              Артыкул 14

   Работадаўца (наймальнiк) забяспечвае работнiкаў i членаў iх
сем'яў добраўпарадкаваным жыллём,  якое адпавядае санiтарным i
тэхнiчным нормам.

              Артыкул 15

   Увоз работнiкамi i членамi iх сем'яў асабiстай маёмасцi,
рабочых iнтрументаў i абсталявання на Бок працаўладкавання i пры
вяртаннi - на Бок выезду,  а таксама вываз тавараў, набытых
работнiкамi i членамi iх сем'яў на працоўныя даходы на Баку
працаўладкавання, ажыццяўляецца ў парадку, якi вызначаецца мытным
заканадаўствам Бакоў.

              Артыкул 16

   Работнiкi i члены iх сем'яў, якiя пражываюць на тэрыторыi адной
з дзяржаў, могуць звярнуцца па пытаннях, што маюць дачыненне да
гэтага Пагаднення, у адпаведны орган другой дзяржавы непасрэдна або
праз адпаведны орган па месцы жыхарства.
   Па iх запытах кампетентныя органы аднаго Боку прадастаўляюць
кампетэнтным органам другога Боку неабходныя дакументы i архiўныя
матэрыялы.

              Артыкул 17

   Гэта Пагадненне заключаецца тэрмiнам на пяць гадоў i будзе
аўтаматычна прадаўжацца кожны раз на адзiн год, калi нiводны з Бакоў
не заявiць аб сваiм жаданнi спынiць яго дзеянне шляхам пiсьмовага
паведамлення не менш чым за 6 месяцаў да сканчэння адпаведнага
перыяду.
   У выпадку спынення дзеяння Пагаднення яго палажэннi застаюцца ў
сiле ў дачыненнi да працоўных дагавораў (кантрактаў), заключаных
работнiкамi з работадаўцамi (наймальнiкамi), да сканчэння тэрмiну,
на якi яны былi заключаны.

              Артыкул 18

   Гэта Пагадненне ўваходзiць у сiлу з дня абмену нотамi, якiмi
Бакi паведамляюць адзiн аднаму аб выкананнi ўсiх унутрыдзяржаўных
працэдур, неабходных для ўваходжання яго ў сiлу.

   Здзейснена ў г.Кiшынёве 5 мая 1994 г. у двух экземплярах, кожны
на беларускай i румынскай мовах, пры гэтым абодва тэксты аўтэнтычныя
i маюць аднолькавую сiлу.


 За Урад Рэспублiкi Беларусь         ______________ подпiс
 За Урад Рэспублiкi Малдова         ______________ подпiс


Содержание

<<<<                                                                                             >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России